Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

GENEL SAĞLIKSIZLIK SİGORTASI BİR YILINI DOLDURDU

 GSS, AKP Hükümeti’nin uyguladığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın bir parçasıdır. Bu programın arkasındaki gerçek güçler IMF, Dünya Bankası, TÜSİAD gibi yerli ve uluslar arası sermaye örgütleridir. Nihai hedef; sağlığın ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması, özelleştirilmesidir.

 

1 Ekim 2008’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) yürürlüğe girerken verilen vaatler şöyleydi:

· Sağlık güvencesi olmayan hiçbir vatandaş kalmayacak.

· Prim ödeyebilenden pirim alınacak, ödeyemeyenlerin primini devlet ödeyecek.

· Sigortalılara, mevcut olanların dışında ek bir yük getirilmeyecek.

· 18 yaşın altındaki çocuklar sağlık yardımlarından koşulsuz olarak yararlanacak.

Peki, verilen sözler tutulup vaatler yerine getirildi mi? Yoksa tam tersi mi oldu? Birlikte bakalım. GSS başlar başlamaz:

 Muayene Ücretlerine Zam

GSS uygulanmaya başlandığı 1 Ekim 2008 günü muayene ücretleri devlet hastanelerinde 3TL, eğitim hastanelerinde 4 TL, Üniversite hastanelerinde 6 TL, özel hastanelerde 10 TL’ye çıkarıldı. (Danıştay tarafından durduruldu.)

 Ancak GSS’nin temel hedefi, vatandaşın cebinden para almaktı. Bunun için 18 Eylül 2009 günü yeni bir tebliğ daha yayınlandı. Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 8TL, özel hastanelerde 15 TL oldu. Üstelik tamamen ücretsiz olacağını söyledikleri birinci basamak sağlık kurumlarında (sağlık ocağı) bile 2TL ücret alınacak.

 Paran Yoksa İlaç Da Alma, Hastaneye De Yatma

Reçetede yazılan ilaç ne olursa olsun, Sosyal Güvenlik Kurumu benzer ilaçların en ucuzunu esas alıyor. Son olarak en ucuzun %22 fazlasına kadar ödeme yapıyordu; şimdi %15’e düşürüldü. Emekliler için %10, çalışanlar için %20 olan ilaç katılım katkı paylarının da %15 ve %30’a çıkarılması gündemde.

Bu arada hükümet GSS’de ‘küçük’ bir değişiklik yaptı. Bundan sonra hastaneye yatan da ameliyat olan da katılım payı ödeyecek.

Özele Gidene Sonuna Kadar İlave Ücret

İlk olarak 2006 yılında yasalaşan GSS kapsamındaki vatandaşlar ister devlet, ister özel hastaneye gitsin hiçbir ücret ödemeyecekti. Sonra 2007 yılında hazırlanan yeni yasa tasarısına göre özel hastaneye giden sigortalıların %20 ilave ücret ödemesi öngörüldü. Tasarı mecliste görüşülürken %20 ilave ücretin tavanı el çabukluğuyla%100’e çıkarılıverdi. Halen bu tavan yasal olarak %30 olsa da hiçbir denetim olmadığın için daha yüksek uygulanmasının önünde engel bulunmuyor. Özel hastane patronları tavanın tamamen kaldırılmasını istiyor.

 Hani Herkes Sigortalı Olacaktı?

Hani Bütün Çocuklara Koşulsuz Sağlık Hizmeti Verilecekti?

Milyonlarca insanımız hala sağlık güvencesinden mahrum durumdadır. Toplam 22 milyon çalışanın hala 10 milyon 25 bini sigortasız çalışıyor.

18 yaş altıdaki çocuklar anne ya da babaları GSS’li ol(a)masalar, prim öde(ye)meseler de koşulsuz olarak GSS’li kabul ediliyordu. Uygulama temmuz ayında değişti. Şimdi artık, önce anne ya da babasının GSS kapsamında olup olmadığına bakılacak. Eğer değillerse SGK il müdürlüklerine başvurup GSS için tescil yaptırmaları ve primlerini yatırmaları gerekecek. Yoksa sağlık hizmeti alamayacaklar.

 Onlara Cleveland Yolları… Vatandaşa 9. Hariciye Koğuşları

 İktidara gelmeden önce “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” derlerdi.

İktidarın nimetleriyle beslenip zenginleştikçe dönüşüp değiştiler.Şimdi artık “ komşusu açken cipe binmeyen, marka giyinmeyen, sosyetik Umre’ye gitmeyen, lüks içinde yaşamayan bizden değildir” diyorlar.

Hastalandıkları zaman da soluğu ya yoksulların ancak arka kapılarından girebildiği kendi hastanelerinde ya da yurtdışında alıyorlar. Bahaneleri de hazır. “İstihareye yattım; Rabbim ‘Cleveland’ dedi.” 

 Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü yeni çalışmaya göre hastaneler A-B-C-D-E diye sınıflara ayrılacak. Hastanelerde alınacak ‘ilave ücretler’ de bu sınıflara göre belirlenecek. Hastanelerle birlikte aslında hastalar da sınıflara bölünecek. ‘Lüks sınıf’ hastanelere parasını verenler kabul edilecek. Verecek parası olmayanlar ise ‘9. Hariciye Koğuşu’na mahkûm olacaklar.

 Hedef: Sağlıklı Özelleştirme

Tüm vatandaşlar tarafından erişilebilir olması gereken sağlık hizmetleri ekonomik dengeler bahane edilerek özelleştiriliyor. Kamu hizmeti statüsünden çıkarılıyor.

Bütün bunlar ‘her derde deva’ diye sunulan GSS henüz ilk yılını bitirmeden oldu.

Peki, bu GSS’den kazançlı çıkan kim? Tabi ki çok uluslu ilaç tekelleri, tıbbi cihaz-teknoloji üreticileri, özel hastane patronları. Kısacası tekmil sağlık sermayesi Devlet teminatlı, müşteri güvenceli, ödeme garantili geniş ‘müteşebbis’ burjuva sınıfı.

Zaten, GSS’nin bütün hikâyesi de bundan ibaret değil mi?
 

Birsen Seyhan- SES Balıkesir Şube Örgütlenme Sekreteri 

Sayı : 12 EKİM 2009

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 62 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.166.233.99