Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

ALTI KENT DAHA "KADIN DOSTU" OLDU

 

"Kadın Dostu Kentler" projesi ile yerel düzeyde kadın erkek eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) uygulayıcısı olduğu "Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" kapsamında Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Samsun da ''Kadın Dostu Kent'' olmak için taahhütname imzaladı. Kadın dostu Kentler Projesi, 2007 yılından bu yana Nevşehir,  İzmir, Kars,  Şanlıurfa, Van ve Trabzon'da uygulanıyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ve İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülüyor.

Proje ile kadınların kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan eşit bir biçimde yararlanabilmesi, yerel karar mekanizmalarında yer alması ve karar süreçlerinde söz sahibi olması amaçlanıyor.

Kentlerin kadın dostu olması için kentsel hizmetlerin kadınların ve kız çocuklarının özel ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması gerekiyor. Sığınmaevleri, kreşler, bakımevleri, kadın danışma merkezleri kurulması taahhütler arasında.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin kadın ve kız çocukları için kaliteli hizmetler tasarlama ve sunma kapasitelerinin geliştirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konularında farkındalık oluşturulması da projenin temel hedefi.

Projeye katılan illerde, İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulları kuruldu. Kadın ve kız çocukların şikâyetlerini almak üzere Valilik ve Belediyelerde Eşitlik Birimlerinin kurulması sağlandı. Kadına yönelik şiddeti izleme birimleri kuruldu. Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınmaevleri açıldı. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerinde Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonları kuruldu. Kadın kuruluşlarının kurullarda yer alması sağlandı. Valilik, ilgili kurumlar, Belediye ve kadın kuruluşları tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Yerel Eşitlik Eylem Planları hazırlandı. İl Genel Meclisleri ve Belediye Meclisleri, yerel eşitlik eylem planlarını kabul ederek kadın ve kız çocuklarının hayat kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara öncelik vereceklerini taahhüt ettiler.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla;

  • Şiddet konusunda farkındalık artırma çalışmaları yapmak,

  • Şiddet mağduru kadınlar için 7 gün 24 saat hizmet verebilecek acil telefon hattı kurmak,

  • Şiddet mağduru kadının acilen korunmaya alınması için bir acil eylem birimi oluşturmak,

  • Şiddete uğrayan kadınlara hizmet sunacak kamu görevlilerini eğitmek,

  • Karakollarda kadın büroları kurmak,

  • Kadın danışma merkezleri, ara istasyon ve sığınma evleri açmak,

  • Bu faaliyetleri izleyecek, denetleyecek bir koordinasyon birimi veya kurulu oluşturmak, kadın dostu kent olmak için yapılacak işlerin başında geliyor.

Programın en güzel sonuçlarından biri de Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin bütçelerinden kadınlar için pay ayırmaları oldu. Artık 50’den fazla ülkede uygulanmaya başlanan, cinsiyete duyarlı bütçeleme denilen bu uygulama ile harcamaların adil bir şekilde dağıtılması ve kadınların toplumdaki statülerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. İkinci etaba katılan altı il ile "Cinsiyete duyarlı bütçe nedir?", "Eşitlikçi hizmet sağlama nedir?" sorularına cevap aranacak.

Nebahat DİNLER

Ekim 2011, Sayı 26


Share
|


 papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

27/05/2018 Gün Ortalama:185  Bugün 90 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.80.97.221