Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

AYVALIK ADALARI TABİAT PARKI

Tabiat Parkları, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun doğa alanlarıdır. Ülkemizde toplam yüzölçümü 79.047 Ha olan 33 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, kapladığı 7.950 Ha alan ile Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkı olma özelliğine sahiptir.

Ayvalık Adaları Pleistosen'deki tektonik hareketler sonucu çöken Ege çanağındaki tepelerin su üzerinde kalmasıyla oluşmuş jeomorfolojik birimlerdir. Adalar kenti Ayvalık’ta Cunda ile birlikte 24 ada bulunmaktadır. Cunda iki mahallesiyle birlikte eşsiz güzellikte, tarihi bir yerleşim alanıdır. Adaların 20’si Tabiat Parkı içinde kalmaktadır. Bunlar; Cunda(Alibey Adası), Pınar Adası (Mosko, Kılavuz), Çıplak Ada, Yellice Ada (Poyraz Ada),Güneş Adası(İlyosta), Maden Adası, Küçük Maden Adası, Kız Adası, Yumurta Adası, Balık Adası, Kamış Adası (Büyük Kara Ada), Hasır Adası, Güvercin Adası, Taşlı Ada (Pileyit), Yelken Adası (Ayiyalo), Yalnız ada (Petago), Küçük Kara Ada, Yuvarlak Ada, Göz Adası (Kalamapulo), Yumurta Adası ve Tavuk Adasıdır.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı taşımış olduğu doğal kültürel ve arkeolojik değerler eşsiz nitelikte olup özellikle sahip olduğu adalar Tabiat Parkının en önemli kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Adalar ile birlikte adaların çevrelediği körfezin oluşturduğu görsel peyzaj Tabiat Parkı için ayrı bir önem taşımaktadır.

Tabiat Parkı Sınırları içerisindeki estetik öneme sahip görsel değerler, kilise, manastırlar yapay anıtlar, doğal olaylar sonrasında oluşmuş adalar doğal anıtlar olarak tanımlanabilir. Adalar ve kıyılarında oluşan küçük koylar, tarihi eserler ile birleşince, buraya gelen insanlara çevre peyzajının yüksek manzara potansiyelinden yararlanma olanağı sağlamaktadır.

Tarihi kiliseler, manastırlar, geleneksel mimarinin oluşturduğu eski kent dokuları ve geleneksel yaşam biçimini oluşturan taş evler başlıca kültürel kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

Tabiat Parkı Sınırları İçerisinde; Leka Panaya (Koruyan Meryem) Manastırı - Cunda Adası Dalyan Boğazında, Ay Yoannu Tou Prodromou Manastırı - Tavuk Adasında,

Ayios Yorgis Manastırı - Güvercin Adası, Taksiyarhis Ta Çamaya (Çamlı) Manastırı - Cunda Adası, Ayios Dimitri Ta Selina (Ayışığı) Manastırı – Cunda Adası, Pateriça Mevkiinde, Ayia Paraskevi Manastırı – Hakkıbey Yarımadası Tımarhane Tepesinde bulunmaktadır.

Tabiat Parkı alanı içinde, bitki örtüsünün ve denizin çevrelediği panoramik peyzajlar eşliğinde, yürüyüş imkânı bulunan doğal yürüyüş hatları bulunmakla birlikte kullanımı yaygın değildir. Özellikle jeomorfolojik evrim ile ortaya çıkan adaların deniz ile sağladığı uyum ve ahengin oluşturduğu seyir, insanı gerçek dünyadan uzaklaştırmaya yetmektedir. Sahada, birçok manzaraya hâkim nokta mevcuttur. Şeytansofrası, Kumluk Mevkii, Patrice Koyu, Pınar Boğazı, Kuz Koyu ve Kestanlibahçe Koyu, Parkın eşsiz manzara bütünlüğünü seyredilmesine imkân verirler.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkını ekolojik olarak irdelediğimizde, koruma alanında karasal ve denizel olmak üzere iki ana ekosistem bulunmaktadır. Tabiat Parkı İçerisinde tıbbi ve ekonomik açıdan kullanıldığı saptanan bitki sayısı 113'dür. Örneğin; Ada Çayı, Akız(Şevketibostan), Fafulya, Gebere (Kapari), İstifne, İzvinya, Karabaş otu, Kazayagı, Kekik, Kuşburnu, Papatya, Salep otu, Zoho…Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bulunmayan dört tür doğal olarak yetişmektedir.( Romulea columnae,Phleum exaratum, Galium recurvum,Carduncellus caeruleus)

Park'ta ayrıca Türkiye'de dar yayılış gösteren dört bitki türü de bulunmaktadır. En az 752 farklı bitki türünün yetiştiği belirlenmiştir. Çok değişik canlı türlerinin yaşamasına elveren parkta ise yoğunluk olarak karşılaştırıldığında Türkiye ortalamasının dört misli fazlası yetiştiği görülmüştür.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde 86 kuş türünün var olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de günümüze kadar saptanmış kuş türü sayısının 454 olduğu göz önüne alındığında Tabiat Parkı alanı içerisinde kaydedilen kuş türü sayısının, tüm Türkiye’de kaydedilen kuş türü sayısının yaklaşık % 19’una karşılık geldiği görülür.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, berrak denizi ve canlı sualtı yaşamı ve kırmızı mercanlarıyla dünyada tek mercan dalış bölgesi olarak gösterilen Kızıldeniz’e rakip durumdadır. Deli Mehmet, Kerbela ve Ezerbey sığlıkları zengin dip yapısı ve çok renkli mercan resifleriyle su altı fotoğrafçılarına eşsiz güzellikler sunmaktadır. 'Corallium Rubrum' olarak bilinen kırmızı mercanlar, Türkiye' de sadece Ayvalık'ta görülebilmektedir.

Tabiat Parkı alanı çevresi ile birlikte değerlendirildiğinde;

  • Sahip olduğu kültürel ve tarihi eserler nedeniyle “Tarih Turizmi”,

  • İl bazında yakın yerleşim birimlerinde gelecek ziyaretçilerin yüksek talebi nedeniyle “Günübirlik Kullanım”

  • Sahip olduğu koylar, kumsallar nedeniyle deniz turizmi,

  • Zengin denizel biyolojik yapısı nedeniyle dalgıçlık,

  • Adalar ile bütünleşen körfezin sahip olduğu eşsiz doğal özellikleri nedeniyle tekne turu gibi alternatif turizm faaliyetlerinin yapılması için uygun olanaklara sahiptir.

 

Kaynak: Prof. Dr Kerim Alpınar, “Ayvalık ve Yakınındaki Adaların Floristik Ve Etnobotanik Açıdan Değerlendirilmesi Projesi”

Ekim 2011, Sayı 26

 

 Share
|papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

27/05/2018 Gün Ortalama:185  Bugün 89 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.80.97.221