HEMŞİREYİZ SİSTEMİN KÖLESİ DEĞİL…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayısın 2. haftası tüm dünyada ve ülkemizde hemşirelik haftası olarak kutlanılmıştır. Ayvalık devlet Hastanesi’nde de SES olarak biz de meslektaşlarımıza zeytin fidanıyla gittik. Bütün birimleri tek tek dolaşarak 100 adet zeytin fidanını dağıttık.  Sağlıkta dönüşüm adı altında çıkarılan yıkım yasaları biz çalışanlar arasında barışını bozmuş, bizleri birer makine haline getirmiştir. İşte biz de SES olarak inadına barış, ortamında kalıcı huzur demek için barışın simgesi zeytin fidanıyla Hemşireler Gününü kutladık. Tabi ki Ayvalık’ta olduğu gibi ülkemizin her yerinde kutlamalar yapılmıştır. Bütün bu faaliyetler yürütülürken temel sorunlarımız görmezden gelinerek günü kurtarmaya çalışılmıştır.

Her nöbet çıkışında onlarca hastaya bakmanın psikolojik ve fiziksel yorgunluğunu sabah kahvaltısı niyetine ailemize sunduk. Birçoğumuz sağlık sisteminin piyasalaşmasıyla kendini müşteri zanneden hasta ve hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel tacizine uğradı. Hepimiz kötü çalışma koşulları ve fazla mesailer yüzünden ailemize yabancılaştık. Sağlık ekip işidir denildi, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayıldık. Piyasacı sağlık sisteminin “toplam kalite” kavramıyla kâğıtlara gömüldük; kırtasiye işinden mesleki görevimizi yapamaz olduk. Aynı işi yaptığımız halde 4/a, 4/b, 4/c, taşeron diye sınıflara ayrıldık; güvencesizleştirildik. Özel hastanelerdeki meslektaşlarımız haftada 80 saati bulan çalışma şartlarıyla köleleştirildi. 1. basamakta uygulamaya konulan aile hekimliği ile birlikte, okullar okuyarak, emek vererek kazandığımız unvanlar elimizden alınıp “Aile Sağlığı Elemanı” olduk. Sağlıkta dönüşümle değersizleştirildik; yükümüz katlandı; angaryaya boğulduk. Bize tarifleri yapıldı, çalıştığımız bölümde uzmanlaşmamız istendi, kurslar aldık ama yeri geldiğinde “ihtiyaca binaen” klinik klinik dolaştırıldık. İşkolumuzun yarısını oluşturmamıza rağmen hala mesleki bağımsızlığımız sağlanmadı, görevimiz olmayan işler verildi. Geceleri uykusuz kaldık; kansere yakalandık, bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları bulaştı, kimi zaman öldük. Gerek doktorlar, gerek hasta ve hasta yakınları, gerekse meslektaşlarımız tarafından mobingge maruz kaldık. Hep vardık ama hep yok sayıldık.

Biz mesleğine, emeğine ve onuruna sahip çıkan hemşire ve ebeler olarak talep ediyoruz;

 • Ebe ve hemşirelik “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına alınmalıdır.

 • Gece bir saatlik çalışma iki saat sayılmalıdır.

 • Başhemşire dâhil tüm yöneticiler çalışanlar tarafından seçilmelidir ve yöneticilik süreli olmalıdır.

 • Sağlık kuruluşlarında ücretsiz kreş açılmalıdır.

 • Gece çalışma meslekte artan yıl oranına göre azaltılmalıdır.

 • Tüm sağlık emekçilerine fiili hizmet süresiyle erken emeklilik hakkı verilmelidir.

 • Stajyer hemşirelere emeğinin karşılığı ücret olarak verilmedir.

 • Doğum izinleri ücretli hale getirilmelidir.

 • Haftalık çalışma saati 35 saatle sınırlandırılmalıdır.

 • Ücretsiz servis konulmalı, sosyal haklar sağlanmalıdır.

 • 4/b, 4/c, taşeron çalışan tüm meslektaşlarımız kadroya alınmalıdır.

 • Özel hastanelerde çalışan arkadaşlarımızın çalışma saatleri denetlenmelidir.

 • Hastayı müşteri, çalışanı köle yapan ‘sağlıkta dönüşüm programı’ durdurulmalıdır.

 • Performans sistemi kaldırılmalı, temel ücret insanca yaşayacak düzeye çıkarılmalıdır.

 • İLO hemşirelik antlaşması imzalanarak, gerekleri yerine getirilmelidir. 

Biz hemşireler kutlama değil, haklarımızı istiyoruz. Bütün meslektaşlarımızı, haklarımız için, mesleğimizin onuru için, insanca yaşayabileceğimiz bir gelecek için  “çok ses tek yürek” olmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz.

 

Birsen SEYHAN

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Balıkesir Şube Yöneticisi

Haziran 2011, Sayı 25


Share
 
 
 
 
  

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

27/05/2020 Gün Ortalama:753  Bugün 89 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:18.204.227.117