Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

MAHALLE MECLİSLERİ KURULUYOR

Ayvalık Kent Konseyinin yeni yönetim kurulunun ilk icraatı, Mahalle Meclislerini oluşturmak oldu. Mahalle Meclislerinin oluşturulmasını isteyen Kent konseyi, konuyu genel kurula getirdi. Mahalle Meclisleri olmadan demokratik ve katılımcı bir yerel yönetimin olamayacağı belirtilen genel kurulda karar oy birliği ile alındı.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu, ilk mahalle meclisinin İsmetpaşa Mahallesinde oluşturulmasına karar verdi. Afişler ve çağrı yazıları hazırlandı. Mahalle halkına çağrıda bulunuldu. 25 Mayıs Çarşamba günü mahallede, Taksiyarhis Kilisesinin önündeki meydanda ilk toplantı gerçekleştirildi. Mahalle halkının katılımı oldukça iyiydi. Özellikle de kadınların ilgisi çok iyiydi.

 En küçük yerel idare birimi olan mahallelerin oluşturduğu meclisler, halkın bir araya gelip mahalle sorunlarını tartışarak çözüm yolları bulmayı amaçladığı belirtilen toplantıda; mahallelerin öncelikli sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesinden danışmanlık hizmetlerine; kadınlara, gençlere, çocuklara, yaşlılara ve engellilere kadar uzanan bir çerçevede hizmet sunacak olan Mahalle Meclisleri,  mahallelerde kentsel yaşamı ilgilendiren her alanda etkinlik göstereceği anlatıldı.

İsmetpaşa Mahallesinden sonra, Kazım Karabekir Mahallesinde de aynı çalışmalar yürütüldü. 1 Haziran Çarşamba günü meclis mahallede toplandı. Kazım Karabekir Mahallesinde de toplantıya ilgi büyüktü. Mahalle halkı olarak yerel yönetime katılabilmek onları heyecanlandırdı. Yönetim kurullarını hemen oluşturdular.

14 Haziran Salı günü de Kemalpaşa Mahallesinde mahalle meclisi toplantısı yapıldı.Kemalpaşa Mahallesinde de katılım oldukça iyiydi ve duyarlılık gözle görülebiliyordu. Mahalle halkı, hem mahallelerinin sorunlarının çözülmesinde hem de yerel yönetimde yer almada kararlılıklarını göstererek on kişilik yürütme kurulu oluşturdular.

Kent Konseyi yürütme kurulu, örgütsüz insanları bir araya getirmenin en iyi yolunun mahalle meclisleri olduğunu belirtmesi ve mahalle meclisleri ile kent konseyinin daha geniş bir aile olacağını belirtmesiyle toplantılar sona erdi.

Haziran 2011, Sayı 25 


Share
 
 
 
 
  
 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 78 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.158.15.97