Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN…

Sivrisinekler, İnsanla birlikte sıcakkanlı ve soğukkanlı birçok hayvan grubundan kan emmeleriyle bulaşıcı hastalıklara aracılık eden canlılar arasındadır. Hızlı üremeleri, yumurta oluşturabilme yetenekleri, aktif olmaları ve larva evrelerinin çok geniş bir yaşama alanı bulmaları gibi nedenler,  sivrisinekleri üzerinde önemle durulması gereken bir konuma getirmiştir.

Erginlerin kırsal alanda ya da yerleşim birimlerinde bulunması, mücadele zorluklarıdır. Küçük su birikintilerinden bataklıklara kadar, sivrisineklerin üreme bölgeleri ve barınakların belirlenmesi gerekmektedir. Yaz aylarında çoğunlukla ergin mücadelesi yapılarak sorun çözümlenmeye çalışılmaktadır. Her zaman hedeflenen sonuca ulaşılmadığı gözlenmektedir. Larva ve ergin mücadelesi birlikte yapılmadığı sürece erginlere karşı gerçekleştirilen uygulamalardan sadece belli zaman dilimleri içinde sonuç alınabilmektedir.

Sivrisinek larvaları suda çok hareketlidirler. Sürekli olarak su yüzeyine çıkarak hava alır, yeniden su içine dalarlar. Asla unutmamalıdır ki, sivrisinek larvaları çok geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olduğu gibi sıcaklık değişikliklerine ve koşullara dayanıklıdır.

Sinekle mücadelede esas olan larva mücadelesidir. Üreme alanlarının azaltılması ve bu bölgelerin önceden ilaçlanmasını hedefleyen bu mücadele çok önemlidir. Kanalizasyon, rögarlar ve açıkta birikmiş durgun sular ve fosseptikler gibi sineklerin ana üreme noktalarında biyolojik larvasit uygulamaları 12 ay boyunca yapılmalıdır. Ayrıca ilaçlanan bu bölgelerin kontrol altında tutulması başarıyı beraberinde getirir. 

Ergin mücadelesi, sivrisineklerin dinlenme pozisyonlarında, saklanma odakları tespit edilerek bu alanlara yönelik olarak yapılmalıdır. Akşam  günbatımını müteakiben( rüzgâr ve yağmur durumuna göre ); araç üstü ve el ULV cihazları ile insan sağlığına ve çevreye zararsız aynı zamanda direnç gelişmemiş, halk sağlığında kullanılmak üzere ruhsatlı ilaçlarla mücadele yapılmalıdır. Sonuç alıcı bir mücadele için sıcaklar 15 dereceyi aşarken geçmeden mart ayı başında ilaçlama başlamalıdır. 

Sineksiz bir yaz sezonu geçirmek için; Şehir içerisindeki boş arsa ve bina bodrumlarında durgun su birikintisine meydan verilmemesi, sivrisineğin üreme alanını oluşturan toplama ve drenaj kanalları, kanaletler, kuyular, foseptikler, havuzlar,  sazlık ve bataklık, durgun ve az akan sular, göl, gölet ve dere kenarları ve taşkın sahaları gibi alanların ıslah edilerek bu gibi yerlerin üreme alanı olmaktan çıkarılması, ilaçlama çalışmalarının yaz aylarında değil12 ay aralıksız sürmesi ve bu düzenlemelerde kalıcılığın sağlanması gereklidir.  

Halil COŞKUN 

NiSAN 2011, SAYI: 24 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 78 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.158.15.97