Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

TORBA YASA NEYİN YASASI

AKP hükümeti, devlet borçlarının yeniden yapılandırılması adı altında çok kapsamlı bir mali af projesini,  sermayenin büyüklerinden gelen öneriler doğrultusunda şekillendirerek Meclise getirdi... Tabii ki yasanın özü sistemin aksayan yanlarının yeniden onarılmasının önünü açmaktır. Bu da işçiye, memura, köylüye ve küçük esnafa, aynı zamanda da doğaya saldırının yapı taşlarını oluşturmak demektir. Büyük sermayenin devlete olan borçlarının, küçük esnaf kesiminin devlete olan borçlarına oranı bu mali affın kimler için çıkarıldığını gözler önüne sermektedir. Yasanın bu şekline ilave edilen diğer yasaların saldırı yasaları olduğu gizlenip, istihdam arttırıcı yasalar diye halkımız yanıltılmaktadır.

 

Yasaların neleri içerdiğine gelince sırasıyla;

·       Asgari ücret 16 yaştan değil 18 yaşından büyükler ve küçükler diye değiştirilmekte. Bu durumda 16- 18 yaş arasındaki 200 binden fazla genç ayda 80 TL daha az ücret alacak.

·       Turizm sektöründe iki ay olan denkleştirme süresi dört aya çıkarılarak, çalışma saatleri artacak, fazla mesaiden kaynaklı haklar gasp edilecek.

·       Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, meslek lisesi ve çıraklık okulu öğrencilerinin stajyerlik ücretleri, 20'nin üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde 229 TL'den 178 TL'ye, 20 kişiden az çalıştıran iş yerlerinde ise 100 TL'nin altına çekilecek.

·       Deneme süresi 2 aydan 4 aya çıkarılacak.  Gençlerin dört ay süreyle çalıştırıldıktan sonra işten atılmasının önü açılacak.

·        Kısa süreli işlerde ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik kalan sigorta primlerini kendi ceplerinden yatırmaları istenecek.

·       18- 29 yaş arası çalışanların işveren tarafından yatırılması gereken sigorta primlerinin işsizlik fonundan karşılanması tasarlanmakta. Bu durumda işletmeler 30 yaş üstü kimseyi çalıştırmak istemeyeceklerdir. 30 yaş üstü olanların iş bulması neredeyse imkânsız hale gelecek.

·       Belediyeler ve İl Özel İdarelerindeki norm kadro fazlası personel, rızaları alınmadan Milli Eğitim Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü taşra birimlerine hizmetli olarak gönderilecek. Atandıklarıyere 5 günde başlamazlarsa işlerini kaybedecekler. İşçiyi yollayan belediye, 5 yıl boyunca yeni kadrolu işçi alamayacak, taşeronlaşma yaygınlaşacak.

·       657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nda yapılmak istenen değişikliklerle, sözleşmeli ve ücretli çalıştırma gibi esnek ve güvencesiz istihdam tüm kamu alanında yaygınlaşacak.İş yoğunluğu ya da performans hedeflerine ulaşma bahane edilerek, çalışma süreleri uzatılmaya çalışılacak ve personelin yeri istenildiği gibi değiştirilecek.

·       Norm kadro fazlası kamu emekçileri "ihtiyaç fazlası personel" olarak 4/Cye geçirilirken,çeşitli nedenlerle “istenmeyen” personelgeçici görevlendirmeyle yasal olarak 6 aya kadar sürgüne gönderilebilecek.

 

          Taslağın gerekçesinde iddia edilen çalışanlar arasındaki kayıt dışılığı azaltmak, daha çok kadına, gence iş imkânı sağlayarak istihdamı arttırmak ancak emekçilerin hak kayıpları ile mümkün hale geliyor. Ayrıca taslakta, 2012 yılında yürürlüğe girmesi planlanan bazı maddeler yer alıyor. AKP hükümeti emekçiler tarafından olumsuzluğu hızlıca fark edilecek uygulamaları seçimlerden sonra yürürlüğe koymak istemekte, ancak sermayeye verdiği sözler de AKP'nin üzerinde baskı oluşturmaktadır. Böylece AKP sermayenin ve emperyalizmin tercihlerini kısa yoldan halletmeye çalışmaktadır.

Hasan ATİLLA

Şubat 2011, Sayı:23

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 92 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.92.153.90