Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

İŞSİZLER ÇOĞALMIŞ, İŞSİZLİK AZALMIŞ!

İşsizlik, Türkiye’nin en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Ekim dönemi istihdam raporu, TÜİK'in yüzde 11,2 olarak açıkladığı işsizlik oranının aksine, işsiz sayılmayanlarla birlikte bu oranın yüzde 21,35’e ulaştığını gösterdi.

 

 EKİM DÖNEMİ İÇİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

(Eylül, Ekim ve Kasım)

 

 

2007

2008

2009

2010

Kurumsal olmayan sivil nüfus (000)

69.139

69.960

70.773

71.574

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000)

50.237

51.073

51.933

52.788

İşgücü (000)

23.226

24.297

25.319

25.873

İstihdam (000)

20.862

21.567

22.019

22.972

İşsiz (000)

2.365

2.730

3.299

2.901

İşgücüne katılma oranı (%)

46,2

47,6

48,8

49

İşsizlik oranı (%)

10,2

11,2

13

11,2

Tarımdışı işsizlik oranı (%)

12,4

14

16,4

14,1

İşgücü dışında olanlar

 

 

 

26.915

Kaynak: TÜİK HHİ Anketi sonuçları

TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan, Ekim dönemi Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre işsiz sayısı 3 milyona yaklaşırken, işsizlik oranının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık düşüşle yüzde 11,2 olduğu belirtilmişti. DİSK-AR tarafından hazırlanan rapor, işsizlik sayısının, kriz öncesi dönem olan Ekim 2007 döneminin 536 bin üzerinde olduğunu gösterdi.

Sosyal Güvence Yok

Ekim 2007 döneminden bu yana yaratılan 2 milyon 110 bin kişilik istihdamın, yüzde 23,8’i yani 503 bin kişi kayıtdışı yani sosyal güvenlikten olarak çalışmakta.

Kadın İstihdamında Alt Sıradayız

Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 27,9 oranı ile dünya genelinde alt sıralarda yerini almakta. Kadınların iş gücüne katılım oranları eğitim düzeyi ile yükselirken, kadınlara yönelik ayrımcılık da bütün çıplaklığı ile açığa çıkmakta. Lise mezunu işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2 iken, bu oran kadınlarda yüzde 23,4’e yükselmekte. Toplam kadın çalışanların yüzde 60 ı ise en kötü koşullarda kayıtdışı olarak çalışmaktalar.

Tarımsal İstihdamda Artış

Kırsal kesimde gelir kaybı yaşadığı için kentlere yönelen yüz binlerce emekçi, işsizlik girdabından kaçarak, yine çaresizliklerine yani tarıma dönüş, kırsal kesime dönüş yapmakta. Tarımdaki istihdam kriz öncesi Ekim 2007 dönemine göre 1 milyon 97 bin kişi artışla 5 milyon 905 bin kişiyi buldu. Krizin etkisi ile başlayan kırsala dönüş ise, tarımsal istihdamda artışa neden oldu. Tarımda çalışanların sayısı 547 bin kişilik artışla 5 milyon 999 bin.1 milyon 97 bin kişi artış göstererek 5 milyon 905 bine ulaşmıştır

Geçici, Mevsimlik İşçilik Yaygınlaştı

Güvencesiz ve geleceğinden endişeli olarak geçici bir işte çalışanların sayısı artarak 1 milyon 702 bin düzeyine ulaştı. Mevcut işsizlerin yüzde 27,5 oranındaki 769 binini geçici işlerde çalıştığı için işsiz kalanlar oluşturdu. Bu sayılar birlikte düşünüldüğünde, geçici işlerde çalışanlar için işsizlik oranı yüzde 31’e ulaşmakta.

 

İşsiz Sayılmayanlar

 

Esas işinde ve diğer işinde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olan ve 1 saat çalışmış olsa bile TÜİK verilerinde istihdamda görünen ancak iş bakanların yani gizli işsizlerin sayısı kriz öncesine göre artarak 1 milyon 127 bine ulaşmış durumda.

 

 

 

İşsizlik

oranı

Resmi işsiz

                    2.901

%11,2

Umudunu yitirmiş işsizler

1.902

 

Gizli işsizler

1.127

 

İşsiz sayılmayanlar

 3.029          

 

Resmi işsiz+ sayılmayan işsizler

5.930

%21,35

TÜİK tarafından işsiz sayılmayan, işe başlamaya hazır olup son 3 aydır, başta umutsuzluk olmak üzere, çeşitli nedenlerle iş aramayanların sayısı bugün neredeyse toplam işsiz sayısına yakınlaştı. Bu durumdaki 1 milyon 902 bin kişiyi dahil ettiğimizde, işsiz sayısının 4 milyon 803 bine yükseldiği görülmekte. Gizli işsizlerle birlikte işsizlik sayısı 5 milyon 930 bini bulmuş durumda.

İşsizlik Fonu İşverene Kaynak

Kriz döneminde işsizleri korumak, istihdam olanaklarını genişletmek amacıyla kurulan İşsizlik Fonundan işverene kaynak olarak aktarılan teşviklerin iki yıllık tutarı 8 milyar TL’yi geçmiş durumda. Buna karşılık 8 yılda işsizlik fonundan 2 milyonu aşkın işsize sadece 4 milyar TL ödeme yapılmış. Yine bu 8 yıllık dönemde işsizlik fonundan Hükümet Bütçesine aktarılan kaynak yaklaşık 9 milyar TL.

Balıkesir İŞKUR’a başvurular artıyor

İŞKUR Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından Haziran 2010 verileri esas alınarak açıklanan rapora göre Balıkesir İl genelinde kayıtlı işsiz sayısı 26.053’e yükselmiş durumda. Bu dönemde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 2.224. İş arayanlar içinde İlköğretim mezunları 11.428, lise ve dengi okul mezunları 9.562 kişi ile ilk iki sırada yer alıyorlar. Yaş gruplarına  bakılacak olursa; 7.221 kişi ile 25-29 yaş arası, 5.476 kişi ile 30-34 yaş arası işsizliğin yüksek boyutta olduğu görülüyor.

Ayvalık’ta çalışabilir nüfusun çok küçük bir yüzdesi iş imkanlarından yararlanmakta. Özellikle küçük esnaf kepenk kapatırken geriye yalnızca mevsimlik tarım işçiliği dışında hizmet sektörü olarak kısa süreli esnek çalışmalar kalmaktadır. Özellikle ev pansiyonculuğu ve otel- lokanta işletmeciliği mevsimlik istihdamın ötesine taşınamamakta ve işsizlik oranı her yıl katlanarak artmaktadır.

Nebahat DİNLER

Şubat 2011, Sayı:23

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 93 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.92.153.90