Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

MADRA DAĞI VE KAZDAĞLARI BELEDİYELER BİRLİĞİ DOĞA YIKIMINA KARŞI

Madra Dağı ve Kazdağları Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Ülkemizde Doğa Katliamının Yeni Hukuksal Dayanakları ve Olası Sonuçları” başlıklı panel, 29 Ocak 2011 tarihinde Altınoluk Ayhan Şahenk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kolaylaştırıcılığını Madra Dağı ve Kazdağları Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süheyla Doğan Ünal ‘ın yürüttüğü panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Yücel Çağlar, doğal varlıkların kamusal olduğunu, ancak doğal varlıklarımızın bir dizi hukuki düzenleme ile yıkıma uğratıldığını, Cumhurbaşkanı’nın onayını bekleyen 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Anayasa’ya ve bazı diğer kanunlara aykırı olduğunu, ormanlarımızın yasalar marifetiyle çeşitli yatırımlara, dolayısıyla da yıkıma açıldığını, Maden Kanunu’nun 7. Maddesi ile en önemli milli parklar, tabiat parkları gibi doğal varlıklarımızın bile kullanıma açıldığını ifade etti.Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nda yer alan çarpıcı düzenlemeleri de anlatan Doç. Dr. Yücel Çağlar, bu tasarının da yeni doğa yıkımlarına yol açacağını belirtti.

Panelin ikinci konuşmacısı Av. Hüsrev Özkara, Tabiat Kanunu İzleme Grubu olarak alternatif bir kanun hazırladıklarını; ancak göz ardı edildiğini, Kanun Tasarısının ülke çapında bir sürü kuruluş ve demokratik kitle örgütü tarafından protesto edildiğini belirtti. Türkiye’nin her yerinde yapılmak istenen HES’lerin mevcut elektrik kurulu gücünün  % 1’i olduğunu, buna karşılık ciddi doğa yıkımına yol açacağını anlattı.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dirmenci, “Kazdağı’nın Biyolojik Çeşitliliği” başlıklı sunumunda Dünya çapında öneme sahip olan Kazdağı’nda gerçekleştirilecek madencilik vb. gibi faaliyetlerin korunması gerekli endemik türlere zarar verebileceğini ifade etti.

 

Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz “Doğa Yıkımı: Nedeni ve Sonucu Olarak İnsan” başlıklı konuşmasında,  çevrenin önemini,  çevre ve sağlık ilişkisini, çevre sorunlarını ve nedenlerini, doğa yıkımının yol açacağı sağlık sorunlarını anlattı. Çevre ve çevre sağlığı için mücadele etmenin önemine değinen Yorulmaz, “umutsuz olunmamalı”  diyerek dinleyicilere umut aşıladı.

“Serbest Kürsü” bölümünde, gelen demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri bölgelerindeki çeşitli doğa yıkımlarını anlatarak destek istediler ve ortak mücadelenin önemine değindiler.

Panel sonunda katılımcıların imzasına açılan bir bildiri okundu ve 50’nin üzerinde kuruluşun imza verdiği bildiride, “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”nın Türkiye Büyük Millet Meclisinden geri çekilmesi ve 6094 sayılı Yasanın da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaması istenildi.

Şubat 2011, Sayı; 23

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

23/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 30 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.166.141.12