Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

UÇAKLA MÜCADELEDEN GERİ DÖNELİM

Fotoğraf:Nilgün Kaya  

Her geçen gün insan sağlığına zararlı kimyasalların olumsuz neticeleri bilimsel verilerle birer birer ortaya çıkmaktadır. Geç de olsa Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yıllardır sürdürdüğü zirai mücadele yöntemlerinden özellikle uçakla zirai mücadelede zeytin sineği dışında vazgeçilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, çevrenin korunması ve AB’ye uyum amacıyla, “zeytin dışında tarımda, zirai mücadelede uçak kullanımının yasaklanması” yönünde aldığı kararın iptali için Danıştay’a dava açılmasından sonra, Danıştay, yasaklama konusunda bakanlığı haklı buldu.  Danıştay kararlarında, “Yapılan çalışmalar, havadan ilaçlamanın yer aletleri ile yapılan ilaçlamaya göre doğal dengeyi bozmakta daha fazla etkisinin olduğunu, çevrenin, ilaçlanmayan alanların ve ürünlerin bu ilaçlamadan istek dışı zarar gördüğünü ortaya koymaktadır.”şeklinde değerlendirmede bulunuldu.  “İnsan sağlığının ve diğer canlıların oluşturduğu doğal zincirin korunması için, zirai mücadelenin yeteri kadar ve belirli alanlarda ilaçlama ve gübreleme yapılarak gerçekleştirilmesi esas olduğundan, bu amaçla tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”  kararı verildi.

Uçaktan atılan ilacın yüzde 1′den daha azı hedeflenen zararlıya ulaşıyor. Yüzde 30′u havada sürükleniyor, yüzde 10′u buharlaşıp havada kalıyor, yüzde 41′i bitki ve toprak üzerinde kalıntı oluşturuyor. Havada sürüklenmesiyle soluduğumuz hava kirlenmektedir. Toprak üzerinde kalıntı olması su ve rüzgâr erozyonuyla hedef alanın dışına çıkabilmektedir. Toprak süzme ve bünyesine alma özelliği ile kirlenme etkilerini birden göstermez. Ancak kirlenen toprağın yüzey akışıyla eğimli bölgelerde su kaynaklarımızı da kirletecektir. Kirlenen toprak 50 ile 100 yıl gibi bir sürede kendisini yenileyememektedir. Havanın, suyun ve toprağın pestisitlere kirlenmesi kanserden doğum anormalliklere ve sinir sistemlerinin bozulmasına kadar uzun sürede ortaya çıkan etkilere yol açacaktır.   

AB’de uçakla tarımsal mücadelede, organik ilaçlar kullanılmaktadır. Türkiye’de organik ilaç kullanımı için yaygın eğitim ve çalışma yapılmamaktadır. Zeytin sineği mücadelesinde kullanılan alphacypermethrin terkipli ULV (damla çapı küçük sürüklenmesi daha kolay ) atılmaktadır.   Cypermethrinden 3-4 kat daha toksik bir etkiye sahiptir (IPCS, 1992).)Arılara ve balıklara zehirlidir. Uçakla mücadele de buharlaşması, havada sürüklenmesi düşünüldüğünde arılar, kuşlar ve balıklar gibi hedef olmayan canlıların azalmasına ve insan sağlığına zararlı hastalık taşıyan böceklerin kontrolden çıkmasına neden olabilmektedir. Özellikle faydalı böceklerin bu tür ilaçlara karşı dayanıklı olmaması diğer zararlı böceklerin oranını artıracaktır. Bölgemizde sorun olmayan diğer zararlı böceklerin (zeytin güvesi, zeytin pamuklu biti) artışı ise kaçınılmaz olacaktır.   

Ülkemizde kimyasal ilaçların kullanımı hızlı ve yüksek orandadır. İnsan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek için alternatif uygulamalardan bütünleşmiş mücadelesi uygulanmalıdır. Girit’te zeytin sineğini kitlesel tuzaklama yöntemi, 30 000 ha’lık alanda cinsel çekici tuzak kullanılarak zararın %2.4 olduğu ve pratikte uygulanabileceği bildirilmiştir.

Zeytin sineğinin parazitoitlerin belirlenmesi, doğal düşmanlarının kitle üretimi ve salımı sağlanmalıdır. Kimyasal pestisitlerin hiç kullanılmadığı veya çok az kullanıldığı (cezbedici tuzaklar) biyolojik mücadele ve biyoteknik yöntemler gibi yöntemleri yaygınlaştırılmalı, bu konuda çalışmalar yapan araştırma kuruluşlar ve üniversiteler desteklenmelidir. Bitkisel insektisitler doğaya ek toksik madde yaymamakta,  toprak ve su kirliliklerine yol açmamakta, ürünler üzerinde kalıntı oluşturmamaktadır.  Toprağın dönüşü olmayan kirlenmeye bırakılmaması, bitkilerin ve hayvanların kimyasal ilaçlardan etkilenmemesi için uçakla mücadeleden vazgeçilmelidir.

Halil COŞKUN(Ziraat Mühendisi)          

Şubat 2011, Sayı:23

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

21/01/2018 Gün Ortalama:142  Bugün 31 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.226.179.247