Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

GENÇLER GELECEKSİZ, MEZUNLAR İŞSİZ

Gençler, yeni yıla işsizliğin gölgesinde girdiler. Türkiye'de genç işsizliği uzun yıllardan beri yetişkin işsizliğinin en az iki katı. A B ülkelerinde gençlerin eğitimi artıkça işsizlik oranlarının düşmesine rağmen, bu ilişki Türkiye'de tersine işliyor Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hane halkı İşgücü Araştırması, ''2010 Eylül Dönemi Sonuçlarına (Ağustos, Eylül, Ekim 2010)'' göre de Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 21,2 ye ulaşmış durumda. Kentlerde ise bu oran 25,3’e yükselmekte. Buna göre, yaklaşık her 5 gençten biri işsiz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez geçen yıl “Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırması” yaparak sonuçlarını açıkladı. Resmi işsiz sayısı 3 milyona yaklaşırken bunların 1 milyondan fazlasını yaşları 15- 34 arasında olan “gençler” oluşturuyor.  Göstergeler Türkiye'de eğitimin gençlerin işsizlik sorununu çözmekte yeterli olmadığını gösteriyor. Türkiye’de yeni mezun olan, lise ve üzeri eğitim almış yüksek sayıdaki genç işgücünün istihdam olanakları oldukça düşük.  TÜİK Araştırmasına göre Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan 2009’un İkinci Dönemi itibariyle Türkiye genelinde 15–34 yaş arası nüfus içinde genel lise mezunlarında işsizlik oranının yüzde 22,4 iken meslek lisesi bitirenlerin yüzde 18,5'i iş bulamıyor.

Yine yüksek okul ve üniversite mezunlarının yüzde 14,8 olan işsizlik oranı, Türkiye genelinde yüzde 13,6 olan işsizlik oranının üzerinde. Milli Eğitim bakanlığı bünyesinde 210 bin öğretmen açığı bulunmasına karşın 15–34 yaş grubu içinde “öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri” alanından mezunu olup, işsiz olanların oranı yüzde 15. Yine bu grup içinde “bilgisayar” alanından mezunu olup, işsiz olanların oranının yüzde 20 olması son derece çarpıcı. Fizik bilimleri yüzde 18,2, kişisel hizmetler yüzde 17,5 ile yine yüksek oranda işsizliğin görüldüğü eğitim dalları oluyor. 

 

Türkiye’de binlerce meslek lisesi mezunu ile üniversite ve yüksek okul mezunu da iş bulmaktan umudunu kesmiş durumda. "Ev işiyle uğraşma" nedeniyle iş gücü dışında kalanların sayısı ise tüm eğitim düzeylerinde yüksek. 3.4 milyon kişi bu nedenle iş gücü dışında bulunduğunu bildirmiş. Bu sayının tamamı ise kadındır.

 

Peki, bu kadar eğitim alan genç neden istihdam edilmiyor? Bu soruyu sorduğumuz vakit aklımıza başbakanın verdiği cevap geliyor; “her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok!”.Sorunu kişisel donanım, motivasyon eksikliği ya da gençlerin kusuru olarak açıklamaya çalışan bu anlayış, genç işsizliğini çözmek için Türkiye'de yeterli politikalar uygulanmadığını gösteriyor. İktidar, kamu hizmetlerini hızla ticarileştirip, kamu istihdam politikasında güvencesizlik ve esnekliği artık devamlı bir kural haline getirerek, taşeronlaşma uygulamaları ve kadrolu personel alımında yaptığı sınırlandırmalarla, iş bulmada gençlerin önüne duvar örüyor

Her yıl hayallerini bir başka bahara erteleyen, 30’lu yaşlarına gelip ailelerinden harçlık almak zorunda bırakılan gençler düşük ücretlerle, sosyal güvenlikten yoksun, güvencesiz ve mevsimlik olarak çalışma yaşamında varolmaya çalışıyorlar.

Gençler için insan onuruna yaraşır nitelikli ve güvenceli işler yaratılması 2011 yılında zorunlu görev olarak Türkiye’nin önünde duruyor. Bunun nedenle; merkezi bütçeden gençlere ayrılan kaynaklar mutlaka artırılmalı, işsizlik fonunda birikmiş olan kaynaklar genç işsizliği ile mücadelede başvurulacak bir kaynak olarak kullanılmalıdır. Yerel yönetimler tarafından gençlere ve genç kadınlara yönelik hizmetler için bütçe ayrılmalıdır.

Nebahat DİNLER

Şubat 2011, Sayı:23

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/04/2018 Gün Ortalama:162  Bugün 59 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.81.71.187