Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

AYVALIK KANALİZASYON SİSTEMİ YENİLENMELİDİR

Papalina Gazetemizde, Ayvalık’ın kanalizasyon sorununa daha önce de değinmiştik. Hiç eğip bükmeden, anlaşılır bir dille söylüyoruz: Ayvalık kanalizasyon sistemi yenilenmeli; ileri biyolojik arıtma sistemi kurulmalıdır. Gerçek şudur ki; bıçak kemiğe dayanmıştır... Ayvalık halkı artık bu sorunun çözülmesini istiyor. Sorun bütün ciddiyeti ile orta yerde duruyor. Çözümlenene kadar takipçisi olacağız. Sorunun birinci dereceden muhatabı yerel yönetimlerdir.

Günümüzde tüm etkileri ile yaşanan hızlı kentleşme, bir yandan kentlerin ölçeğini büyütmekte, öte yandan yapılanma süreçlerini değiştirmektedir. Bu çerçevede yerel yönetimler, sık sık büyük projeleri gerçekleştirmek durumunda kalmaktadırlar. Öncelikle bütünsellikli ve köklü bir çözüm için Ayvalık Belediyesi’nin ve Meclis’in elini taşın altına sokması gerekiyor. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği’nin sunduğu “Atık Su Yönetimi” proje desteğini alabilmenin koşulları zorlanmalıdır. Ayvalık Demokrasi Platformu, körfezdeki bütün siyasi partileri, meslek örgütlerini, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve odaları sorunun çözümü için hep birlikte kampanyalar düzenleyip baskı oluşturmalarına öncülük etmelidir.

 27.06.2009 tarih 27271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kentsel Atık Su Yönetmeliğinde, hassas alanlar belirtilmiş ve hassas alanların 2010 yılına kadar arıtma tesislerinin projelendirilip faaliyete geçirilmesi şart koyulmuştur. Ayvalık da hassas alan kategorisinde bulunmaktadır.  Ayvalık halkı ile birlikte Papalina Gazetesi olarak sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Artık yeter! Yetkililer elini taşın altına koysun, gelecek kuşakları da düşünerek Ayvalık'ın bu sorunu çözülsün!

Ayvalık’ın çevresindeki belediyeler, biyolojik arıtma tesisi çalışmalarına başlamış ya da protokol imzalamıştır. Burhaniye’de ise yıllar önce yapılmıştır. En son Pelitköy Belediyesi ihalesini tamamlamıştır.

Hemen şimdi,  Ayvalık Belediye Meclisinde sorun ele alınmalı ve Ayvalık’ın eskimiş olan kanalizasyon sisteminin yenilenmesi ve biyolojik arıtma tesisinin kurulması için somut bir çözüm üretilmelidir. Üretilen bu somut çözüm Ayvalık halkı ile paylaşılmalıdır.

Sayı 22, Kasım 2010 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

23/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 30 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.166.141.12