Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Doğa Korumaya Doğa Koruma Yasasıyla Darbe

Türkiye’nin doğası yeni bir kanun taslağının kıskacı altında. “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” adı altında hazırlanan yasa taslağı, İkizdere’nin sit alanı ilan edilmesinden sonra apar topar Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Ekim ayında TBMM Gündemine alındı.


Yeni Tabiatı Koruma Kanunu, Çevre Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak 20 kişilik bir kurula bugüne kadar doğal sit alanı ilan edilen tüm yerlerin durumunu yeniden gözden geçirme ve bu statülerini ortadan kaldırma yetkisi veriyor.

Tasarının Meclis’ten geçmesinin Anadolu doğası için ölüm fermanı olacağını söyleyen Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, ‘Adı tabiatı koruma olan ancak içeriği ile tabiatı katletme kanunu olan bu tasarının yasallaşması halinde Türkiye’de bir tek korunan alan bile kalmayacaktır.” dedi.

Karadeniz İsyandadır Platformu tarafından 5 Aralık 2010 tarihinde Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklamasında, "Tabiatı Bozuk Yasaya Hayır" pankartı açılarak;"Tasarıyla korunması gereken alanlardaki yatırımlar hakkında bakanlık tek yetkili makan kılınmış, 49 yıla kadar kullanım hakkının devredilebilmesi öngörülmüş, izinlerin hangi koşul ve kıstaslarla verileceği dahi düzenlenmemiştir. Yasa vadi ve derelerimizin yok edilmesi için planlanıyor; meclisten geçmemesi için Türkiye'nin her yerinde tepki vermeliyiz." denildi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için hazırlanan 2009 Yılı Revizyon Planı ile; koruma unsuru zayıflatılmış, 2004 yılındaki Mutlak Koruma Alanı’nın neredeyse tamamı, 2009 Planında Sınırlı Kullanım Alanına dönüştürülmüş, hazine arazilerin satışı ile bu alanları yatırıma açan yeni düzenlemeler yapılmış, “doğal yapıyı değiştirici hiçbir faaliyete izin verilmez” hükmü kaldırılmış, su kaynak ve ortamlarının korunması düzenlemesinden vazgeçilmiş, tescilli sivil mimarlık örneklerine “fonksiyon yüklenebilir” şeklinde düzenlemeler yapılarak sermaye gruplarının isteği yerine getirilmişti.

Dün Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için hazırlanan plan bu gün Türkiye’nin tüm doğa koruma alanlarına uygulanmak isteniyor.

AB Tabiatı Koruma Kanun Taslağını Endişeyle Karşıladı

Avrupa Birliği, Kasım ayında açıkladığı 2010 Türkiye İzleme Raporu’nda Türkiye’nin doğa koruma konusunda hiçbir ilerleme kat etmediğini belirterek, Meclis’e gönderilen Tabiatı Koruma Kanunu tasarısının AB uyum yasaları ile bir ilişkisi olmadığını ifade etti ve durumu "endişe verici bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Kanunun Meclis’e gönderilmesinin ardından açıklama yapan Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, bu çalışmanın AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlandığını ve HES’ler ile bir ilişkisi olmadığını ifade etmişti.

Nebahat DİNLER

Sayı 22, Kasım 2010 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 63 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.81.197.24