Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

BAZ İSTASYONLARI YETKİSİ BELEDİYELERDE

Türkiye’de sayıları 45 bin üzerinde olan baz istasyonlarının yaydığı ışınların bilim çevrelerince ağırlıklı olarak elektromanyetik kirliliğe yol açtığı belirtilmektedir. Bu çalışmalar sonunda baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik ışınların depresyondan uyku bozukluğuna, kan hücrelerinin bozulmasından, beyin tümörleri oluşumuna kadar birçok rahatsızlığa neden olduğu görülmektedir.15. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sonuç Bildirgesinde, baz istasyonların insanları etkilemeyecek yerlere kurulması kararına yer verilmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 11.06.2009 tarihli son kararında “Kullanılan istasyonun konumuna göre uzun sürede kişi, çevre ve bitkilere zarar verdiği, bu nitelikteki bir istasyonun halen bulunduğu yerde kullanılmasının sakıncalı bulunduğu, bunun daha uygun ve yerleşim yerinden daha uzakta kurulması gerektiği anlaşılmaktadır.” diyerek hukuken kamu kurumlarını bağlayan karara imza attı.

Anayasa Mahkemesi 01.10.2009 tarihinde aldığı kararla, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun, 5189 sayılı yasanın 5.  maddesiyle eklenen ek 35. maddesini iptal etti. İptal gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar da yürürlüğü durdurma kararı verdi. Bu kararın alınmasında baz istasyonlarının kurulması ile ilgili sağlık ve çevre koşullarının dikkate alınması gerekliliği yatmaktadır.

Baz istasyonlarının kurulumunda, elektronik haberleşme alt yapısında kullanılan mal ve teçhizatın, yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabi tutulmamasına ilişkin istisnai düzenleme yapan bu maddenin iptal edilmesiyle artık ruhsat ve yapı izni belediyelere devredilmiş durumda. İlçe sınırları içinde baz istasyonu kurmak isteyen firma yetkilileri bundan sonra belediyeden ruhsat almak zorunda kalacaklar.

Ayvalık’taki baz istasyonlarının büyük bir çoğunluğu da yerleşim alanı içindedir. Kırlangıç Fabrikası, Hamdibey Mahallesi ve çarşı içinde kurulan baz istasyonları Ayvalık halkı için çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Yasal dayanaktan yoksun yapı ve ruhsat izni olmayan baz istasyonları sökülmelidir.

Halil COŞKUN

Sayı 22, Kasım 2010 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 63 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.81.197.24