Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Önündeki Engeller Kalkacak mı

Referanduma sunulan 26 maddelik anayasa değişikliği paketinin 5.,6.,7.,12.,13. ve 23. maddeleri doğrudan 11.ve 18. maddeleri dolaylı olarak çalışma hayatı ile ilgilidir. Bu değişiklik paketi yürürlüğe girdiğinde çalışan için ne değişecek?

Anayasanın 53. maddesinde yer alan ''aynı iş yerinde ,aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz'' yasağı kaldırılmıştır. Böylece ayrı ayrı sendikaların ayrı ayrı iş sözleşmesi yapmasının yolu açılacaktır. Bu değişiklik sendikal kaos ve rekabet riski taşımaktadır. Bu durumda toplu iş sözleşmesi hakkı fiilen gasp edilmiş olmayacak mı?

Aynı anda birden çok sendikaya üye olma yasağı da kaldırılıyor. Çoğulcu bir toplu pazarlık sistemi oluşturulmadan aynı anda iki sendikaya üyelik, yetki kaoslarını artırmaktan başka işe yaramayacaktır.

Memur ve diğer kamu görevlilerinin Toplu görüşme hakkı, ''Toplu iş sözleşmesi ve Toplu sözleşme hakkı'' olarak değiştiriliyor. Memurlar toplu sözleşme haklarını kullanırken uyuşmazlık çıkması halinde, tarafların uzlaştırma kuruluna başvuracağı bu kurulun kararlarının kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacağı kuralı getirilmektedir. Aslında bu sistem kesin grev yasaklarının bulunduğu toplu pazarlık rejiminde görülür. Pakette de olduğu gibi, uyuşmazlık, grevsiz çözülecektir. Yapısı yasa ile belirlenecek bu kurulun bağımsız olabileceği de düşündürücüdür!...

Ayrıca, grev haklarını içermeyen toplu sözleşme hakkı göstermeliktir. Çünkü sendikal haklar bir bütündür. Bu değişikliklerde memura ,emekliye yeni sendikal hak yoktur. Emeklilerin önündeki sendikalaşma engelleri kaldırılmamıştır. İşçi- memur ayrımı devam etmektedir. Tüm çalışanlar için ortak sendikalaşma hukuku yaratılmamıştır.

Genel grev, siyasi grev, iş yavaşlatma ve iş yeri işgali gibi yasaklar anayasa metninden çıkarılıyor. Bu güzel; ancak her türlü grev hakkı olanaklı hale gelmiyor. Zira anayasanın 54. madde 1.fıkrasında ''İşçiler sadece toplu iş sözleşmesi sırasında uyuşmazlık çıkması halinde grev hakkına sahiptir.'' diyor. Anayasa bunun dışındaki grevlerin önünü kesmektedir. Hiçbir Avrupa Anayasasında yer almayan lokavt anayasa hükmü olarak korunmuştur.

Anayasanın 125.maddesinde yapılan değişiklik, idarenin eylemlerinin yerinde olup olmadığının yargı denetiminden kaçırılmasını mümkün hale getiriyor. Özelleştirmelerde yargıya başvurma hakkı yok ediliyor. Yargının kamu yararı gerekçesiyle karar vermesi zorlaştırılıyor.

Grev ve toplu iş sözleşmesi hakları tüm çalışanlar için anayasal güvenceye alınmamıştır. Ücretsiz sağlık ve eğitim, barınma, sosyal güvenlik gibi sosyal hakların anayasal hak olarak güvence altına alındığı, sosyal devlet ilkesini hayata geçirecek bir anayasanın kucakladığı vatandaşlar olmak dileğiyle...

Hüsniye EDİZSOY

Sayı 22, Kasım 2010 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 64 Ziyaret var  Sitede 3 kişi var  IP:54.81.197.24