Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Gökçek Modeli Kontörlü Su Ayvalık ta

Geçtiğimiz aylarda Ayvalık Belediyesi’nce açılan ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ihalesiyle ön ödemeli su sayacı uygulaması Ayvalık gündemine girmiş oldu.

2005 senesinde GÖKÇEK tarafından Ankara’da başlatılan ön ödemeli kartlı su sayaçları uygulaması bu gün birçok belediyenin de gündeminde. Ancak ülke genelinde standart bir sayaç uygulaması yok.

Kontörlü sayaç ile ne değişiyor?

Kontörlü ya da ön ödemeli sayaç ile ilk olarak halk, hizmet garantisi almaksızın belediyeye ve belediyelerin anlaşmalı olduğu şirketlere ödeme garantisi vermiş oluyor. Mekanik sayaç kullanıcısı, kullandığı suyun parasını öderken, kontörlü sayaç kullanıcısı önceden ne kadar kullanacağını garanti ediyor. Adı üstünde ön ödemeli olan sayaçlarla birlikte önce para ödeniyor ardından su kullanılıyor. İkinci olarak su gibi bir temel ihtiyacın ön ödemeye tabi tutulması, halkın su ihtiyacının karşılanmasını değil, “paran kadar su” yaklaşımını güvence altına alıyor.

Ucuz Maliyet” yalanı

Ülkemizde çoğu zaman “su tasarrufu yapalım” söylemleriyle meşrulaştırılmaya çalışılan kontörlü sayaç şimdilerde “maliyeti daha ucuz” şeklinde sunuluyor. Ön ödemeli sayaçların yaygın olarak kullanıldığı Ankara’da bu sayaçlar kullanıldığı günden, kaldırıldığı güne kadar suya herhangi bir indirim yapılmadı. Önceden kesim işlemlerinden sonra kullanılan su bedeline faiz uygulayan Belediyeler, şimdi ise gelen sıcak parayla ciddi faiz gelirleri elde ediyor. Tüm bunların yanında, halkın su ihtiyacının karşılanması öncelik olmaktan çıkıyor.

Ön Ödemeli Su Sayacı Uygulaması Hukuka Aykırı

GÖKÇEK yönetimince başlatılan Ön Ödemeli Su Sayacı Uygulamasına karşı Tüketici Hakları Derneği tarafından 19.03.2009 tarihinde iptal davası açılmış Ankara 5. İdare Mahkemesi, 29.04.2009 tarihli kararı ile iptali istenilen kararın tüm bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Yürütmeyi Durdurma kararının gerekçesinde şöyle denildi; "Belediyeleri, belde halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan tüzel kişiler olarak tanımlayan Anayasal anlayış, içme ve kullanma suyu hizmetlerinin belde sakinlerine sunulmasını düzenleten mevzuata da yansımış ve hizmetin karşılığının alınması, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlenmiştir. Olayda, .....kamu hizmetlerinin sunumu peşin ödemeye bağlanarak anılan anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak istendiği görülmektedir. Bu durumda, ASKİ Yönetim Kurulu‘nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının ‘Borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılması‘ kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Gürsel Tekin: Uygulama İnsani Değil

Ön Ödemeli Su Sayacı Uygulamasının İstanbul’da başlatıldığı günlerde, 23 Kasım 2009 tarihinde (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin Gürsel Tekin, insanların vazgeçemediği iki şeyin hava ve su olduğunu hatırlattı. Uygulamanın hukuki ve insani tarafının olmadığını iddia eden Tekin, “Hizmet vermeden, peşin para alınıyor. Kontörü takip edeceksiniz ki, suyunuz kesilmesin. Yani Levent Kırca’nın sabunla duşta kaldığı esprisi bu uygulamayla gerçek oldu. Sosyal belediyecilik bu mu? Biz CHP olarak bunu yargıya götürdük. Eğer bu ülkede hukuk işliyorsa, hukuk gereğini yapar. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir model yok. Hatta dünyadaki birçok ülkede bu parasızdır.''görüşünü savundu.

Su İnsan Hakkıdır

2010 yılı Temmuz ayında 192 üyeli BM Genel Kurulu su ve hıfzısıhhayı temel insan hakkı olarak tanıyarak tarihi adım attı. BM Su Hakkı yorumuna göre devletler, ücretsiz ve düşük maliyetli su temini gibi uygun ücret politikalarını uygulama, görece daha yoksul hane halkları üzerine su giderlerinin orantısız bir yük olarak binmemesi için gereken önlemleri almak ile yükümlüler.

Anayasamıza göre kentlerde yaşayan halkın sağlıklı suya erişim hakkının sağlanması görevi belediyelere ait. Komşumuz Dikili’de 10 ton suyun kullanımı 1 kuruş iken Ayvalık’ta “Paran Varsa Suyun Var, Paran Yoksa Suyun Yok, Sağlığın Yok!” mantığının ürünü olan Ön Ödemeli Su Sayacı Uygulamasından vazgeçilmesi yerinde olacaktır.

Eylül 2010, Sayı:21 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

26/05/2018 Gün Ortalama:184  Bugün 93 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.224.91.58