Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Altın Sarısı Yağımıza Göz Diktiler

Dünyada tek zeytin yasası ülkemizde bulunuyor; zeytinin yazılı bir yasa ile geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin kuralların konulduğu başka bir ülke yok. İlk zeytincilik yasası 26.01.1939 tarih 3573 sayı ile TBMM tarafından Atatürk'ün iradesi ile çıkarılmıştır. 8.03.1993 tarih 4086 sayılı yasa ile günün gereksinimlerine uygun değişikliklerle halen yürürlüktedir.

5117 sayılı Maden Yasası, 5 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın nasıl çıktığı, hangi tartışmalardan geçerek yasalaştığı kamuoyu tarafından biliniyor. Maden Yasası ile birlikte aynı süreçte çıkarılan 5491 sayılı Çevre Yasası'nın da iptali için CHPA nayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. 15 Ocak 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi, maden ve çevre yasalarının bazı maddelerini iptal etti. Gerekçeli karar henüz yayımlanmış değil. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarından sonra Maden ve ÇED yasalarında yeniden düzenleme yapılması gerekiyor! Bu düzenleme sürecinde siyasi iktidarın önüne 4086 sayılı Zeytincilik Yasası'nın 20. maddesi çıkıyor. Maden Yasası ilk çıkarılacağı zaman da bu engel kaldırılmak istenmiş; ancak geçimini doğrudan ya da dolaylı olarak bu alandan sağlayan on milyonu aşkın zeytincinin, onların kurum ve kuruluşlarının tepkileri sonucunda, Zeytin Yasası ile ilgili değişiklik önerisi tasarıdan çıkarılmıştı.

'Çevreci enerji' ile yeni bir saldırı 1939 yılından bu yana korunan zeytinlik alanlar yeni bir yasal düzenlemeyle maden alanları haline getirilmek isteniyor.

Gelin görün ki şimdi Zeytin Yasası yine hedef tahtasına konmak isteniyor. Halen TBMM Tarım Komisyonu Başkanı olan Adana Milletvekili Tarım Profesörü Vahit Kirişçi, "sosyal demokratlığı" ile tanınan Ankara milletvekili N. Haluk Özdalga ve Kütahya milletvekili Dr. Soner Aksoy, 6.5.2009 tarihinde Meclis Başkanlığı'na verdikleri yasa teklifinde Zeytincilik Yasası'nın 20. maddesine "...Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın izni alınmak kaydıyla, zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde her türlü teknik önlemi alınmış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile diğer işletme ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir" ibaresinin konulmasını teklif ediyorlar! Ayrıca, yürürlükteki yasanın devamı olan imar uygulamalarına ilişkin maddeleri de kaldırtmak istiyorlar. 1939 yılından bu yana korunan zeytinlik alanlar yeni bir yasal düzenlemeyle maden alanları haline getirilmek isteniyor. Bir de "çevreci enerji" adı ile yeni bir saldırı arkadaşı daha ekleniyor!

Bunu isteyen, Uluslar arası maden ve enerji tekelleri! Zeytinciler cephesinden bakılırsa, Kaz Dağları, Madra Dağları için teklif edilen yasa tasarısının bir idam fermanı olduğu ortada. Bütün zeytinciler ve kurumları bu tasarıya karşı olduklarını ilgili kurumlara bildirdiler. Gecikmeksizin yasanın geri çekilmesini talep ediyorlar ve mevcut Zeytin Yasası'nın değiştirilmesine yine izin vermeyeceklerini belertiyorlar.

Bizce de zeytinin anavatanı Anadolu'ya yaraşan, barışın simgesi zeytin ağaçları ile donanmış örnek bir coğrafya olmasıdır.

(*) Dünya 150 milyon ton/yıl likit yağ üretiyor, bunun 3 milyon tonu zeytinyağı.

Murat NARiN - UZZK Yönetim Kurulu Üyesi

Temmuz 2009, Sayı 9 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

23/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 30 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.166.141.12