Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Ayvalık a Bir Çevre Yönetim Planı Gerek

Ülkemizde, ekonomik ve çevresel açıdan çok önem kazanan geridönüşüm sektörüne katkı sunan Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, üye belediyelerin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştiriyor; her ay seminerler düzenleyerek belediye temsilcilerini bu alanda eğitiyor. Toplam 11 ilden.yaklaşık 300 üyesi olan bu birliğin bünyesinde Balıkesir ilinden Akçay, Edremit ve Altınova gibi ilçe belediyeleri de bulunuyor. Maalesef Ayvalık belediyemiz bu birliğe henüz üye değil. Bu nedenle hem diğer belediyelerle işbirliği yapma, hem de ekonomik açıdan getirisi yüksek kaynak yaratma olanağından yoksun kalıyor. Ayvalık’ın dahil olduğu Körfez Belediyeler Birliği ise geridönüşüm konusunda henüz yeterli mesafe katetmiş değil. Oysa Ayvalık olarak Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği’nin sunduğu “Katı Atık Yönetimi” ve “Atık Su Yönetimi” proje desteğini alabiliriz. Birliğin kurduğu Çevre Yönetimi Merkezi’nin uzmanlığından faydalanabiliriz.

Geridönüşümün yasal zemini de bu işbirliğini teşvik edici nitelikte. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, belediyelerin katı atık yönetim planı yapmasını ve uygulamasını öngörüyor. 2007’de çıkan “Ambalaj Atıklarının Kontrolu Yönetmeliği” de ambalaj atıklarının toplanması için belediyelere yürütme yetkisi veriyor. Hem ekonomik hem de çevresel nedenlerden Ayvalık Belediyesi’nin bu yetkiyi kullanmasının önemi büyük.

Neden geridönüşüm? Geridönüşüm küçük ölçekte yapıldığında ekonomik değeri çok çarpıcı gözükmeyebilir. Ancak geniş ölçekte ve bölge belediyeler tarafından toplu olarak yapıldığında son derece karlı bir faaliyete donüşebiliyor. Özel sektörün kurduğu geridonüşüm fabrikaları bugün yüksek karlarla çalışıyor. Örneğin 6 metrekup hacminde bir kamyondaki malzemelerin değerlerine (TL/kamyon) bakarsak:

 

Malzeme (kg)

Fiyat (TL)

Aluminyum kutu (sıkıştırılmış)

1350-1450

Teneke , çelik kutu(sıkıştırılmış)

600-900

PET, PE, PP, PVC

500-600

Kağıt karton (sıkıştırılmamış)

130-140

Cam (bütün, kırılmamış)

90

 

Ancak geridönüşümün faydası ekonomiyle sınırlı değil. Geridönüştürülebilir atıklar arasında kağıt, karton, plastik, pet, cam, metal, yağ, akü, pil, beton, elektronik eşya gibi pek çok madde bulunuyor. 1 ton kağıdın geridönüşümü ile 17 ton ağaç kurtarmış oluyoruz. 1 ton cam ile 100 litre petrol tasarrufunda bulunuyoruz. 2.5 litrelik plastik şişenin gerikazanımıyla 6 saatlik 60 watlık elektrik enerjisi kazanıyoruz. 1 ton aliminyumun gerikazanımı 10.000 litre yakıt enerjisi tasarrufu demek. Bu da bir evin 10 yıllık enerji tüketimine eşit. Bunun dışında geridönüşüm doğanın korunmasına, atmosfer ısınmasının azaltılmasına ve kontrolsuz çöp alanlarındaki yangınların sona ermesine hizmet ediyor.

Geridönüşümün hayata geçmesi için hepimize düşen görevler var. Bu alandaki sorumluluk, tüketiciler, satış noktaları ve belediye arasında paylaştırılmalı. Tüketiciler, evlerde, okullarda, hastanelerde, lokantalarda, kamu kurumlarında, otellerde kullanılan atıkları kaynağında ayrı olarak biriktirip, toplanmaya ve geridönüşüme hazır hale getirmeli. Plastik torbaları ve benzeri paketleme malzemelerini olabildiğince az kullanmalı; kullanılmış pilleri ve kimyasal maddeleri de çöpe atmayıp biriktirmeli. Süpermarketler gibi satış noktaları, atıklar için toplama yeri tespit etmeli, belediye ile ortak çalışmalı. Belediye ise ambalaj atıkları yönetimi planını hazırlamalı ve uygulamalı. Bu noktada Ayvalık Belediyesi’ne sunacağımız somut öneriler ise şöyle:

 

  1. Ayvalık Belediyesi Körfez Belediyeler Birliği kapsamında ivedilikle bir Körfez Atık Tesisi kurulmasına öncülük etmeli.

  2. Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Ayvalık Çevre Yönetim Planı’nı bir an önce hazırlamalı.

  3. Pilot bölge ve mahalleler tespit ederek, cam, plastik, kağit gibi atıklar için ayrı konteynırlar koymalı ve bunların kullanımını teşvik etmeli.

  4. Toplumda eğitimci konumdaki öğretmenler, mahalle muhtarları, cami imamları, halk eğitimcileri gibi gruplarla işbirliği içinde geri dönüşüm eğitimleri düzenlemeli.

Şu anda Ayvalık’ta bazı okullarımızda, derneklerde ve kamu kuruluşlarında ambalaj atıklarının toplanma çalışmaları yürütülüyor. Ancak bütünsel bir planın parçası olamadıkları için gerekli etkiyi yaratamıyorlar. Daha temiz, çevreye saygılı , ekonomik değer yaratan bir Ayvalık için Belediye’nin geridönüşüm konusunda sorumluluk almasını, varolan yasal yetkisini de kullanmasını bekliyoruz.

Unutmayalım, atıklar çöp değildir. Atıkları değerlendirelim. 

Nebahat Dinler 

Ağustos 2009, Sayı 10

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

23/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 30 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.166.141.12