ANAYASA DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

Vatandaş taslağın ne getirip götürdüğüyle ilgileniyor mu?

Bence çoğunluk ilgilenmiyor; neden ilgilensin ki? Bilmek için merak edip incelemek gerekir. l982 Anayasası vatandaşın yasal kazanımlarını budayıp yok etmek amacıyla hazırlandığı halde vatandaş yararına bazı ifadeleri kaldırmamıştı. Peki, uygulama nasıl? İşte örnekleri: İkinci maddeye göre Türkiye Cumhurıyeti “…….sosyal bir hukuk devletidir.” Yıllardır işverenin prim borçlarına af getirip, sosyal sigortanın emekçilerden topladığı emeklilik birikimlerini işverenlere ucuz faizle borç verip enflasyona yenik düşüren, Sosyal Sigorta taşınmazlarını yandaşlara peşkeş çekerek Kurumu iflasın eşiğine getirip, işçi emekli maaşının satın alma gücünü 25 yılda %60 azaltan bir sosyal devlet olur mu? Bırakın sosyal devleti, kendine emanet edilen fonları amacı dışında kullanan yöneticilere hesap sormayan bir hukuk devleti olur mu? 1982 Anayasasında dahi eğitim ve sağlık hizmetlerinin bütçeden (özünde vatandaşın parasından) gittikçe daha az pay aldığı bir düzen açıkça tarif edilmiyor! “Madde 20.-Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir…” Kişilerin özel hayatına ilişkin telefon kayıtları gazetelerde gezerken bu maddenin içeriği güçlendirilse ya da toptan kaldırılsa ne değişir? Medya ve siyasiler medyatik kişilerin hakkı çiğnenmedikçe Anayasanın ilgili maddesini neden hatırlasınlar; siyasi rant sağlamaz ki. ”Madde 24.-Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” .Ulkemizde hiç böyle bir dönem yaşandı mı acaba? Ya Siirt’teki savunmasız çocuklar! Mağdur olan çocukların adları belli olduktan sonra gizlilik kararı mağdur eden canavarların adlarını gizlemekten başka neyi amaçlayabilir ki? Sessiz çoğunluğu ancak kağıt üzerinde koruyan anayasa ya da yasa taslaklarını ‘inceleyip de ne olacak sanki’ demeleri çok doğal.

Gene de uzun süredir çoğu evde Anayasa taslağını tartışan programlar izleniyor televizyon kanallarında. İnsanlar içeriğiyle pek de ilgilenmedikleri taslağa ilişkin tartışmaları dikkatle izliyorlar. Kendi destekledikleri tarafın konuşmacıları ötekileri mat edince çok seviniyorlar. Televizyon kanalları da ‘reyting’ uğruna genellikle gerilimi arttırıcı konuşmacıları yeğliyorlar. Bir hukuk akademisyeninin olaylara kendi ideolojik açısından yaklaşması çok doğal; ancak, bilirkişi olarak görüşünü açıklarken tarafsız olması esastır. Hocasının kamuya açıklama yaparken sınıfta savunduğu tarafsızlık ilkesini hiçe saydığını gören bir hukuk öğrencisi için bu ilke önemini kaybedebilir; Adaletin en önemli ilkesi olan tarafsızlıktan yoksun adalet mekanizması ise yasalar çerçevesinde ‘kılıfına uydurmak’ uygulamasına dönüşür.

Anayasa değişiklik taslağı pek çok açıdan eleştirilmeyi hak ediyor ve beklentileri karşılamıyor. Ancak, tasarının tümüne destek sağlamak amacıyla tasarıya eklenmiş de olsa, karşı çıkılamayacak bir öneri içeriyor; 15. Maddenin kaldırılması. Bu madde konusunda bir hukuk profesörünün yazdıkları çok şaşırtıcı. Kenan Evren yaşında birini hapse atarak intikam almanın ne yararı varmış! Bir hukuk hocası suç ve ceza arasındaki bağıntıyı intikam ışığında irdeliyorsa, onun yetiştirdiği adalet uygulayıcılarından kader bizi korusun!. Cezanın amacı suçun tekrarını önlemektir. 12 Eylul döneminde gençler işkence görmüş, olağandışı mahkemelerde yargılanıp haksızlığa uğratılmışlardır. Suçlu Kenan Evren dede ve suç ortaklarına yaşlılıkları nedeniyle acısak da yargılamak zorundayız; suçsuz gençlerin dedelerinin bir daha o günleri yaşamamaları için… Suçu işlediktern sonra Anayasayı değiştirip yargıya karşı dokunulmazlık kazananların önünde sonunda cezalandırılacağı kulaklara küpe ollsun diye. Değişiklikler bütünü bu maddeyle sempati toplayıp kabul edilecek endişesiyle bu maddeye karşı çıkmak yerine değişiklik taslağındaki kusurlarla uğraşılmalıdır. 15. Maddenin kaldırılma önerisinin madem ki Anayasa oylamasını etkileyebilecek kadar halktan kabul göreceği düşünülüyor, herkes tarafından desteklenmesinin zamanı gelmiş demektir.

Ayşe S. KIRIKOĞLU

Nisan 2010, Sayı: 18   

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

27/05/2020 Gün Ortalama:753  Bugün 84 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:18.204.227.117