Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

KENT KONSEYİ NİHAYET TOPLANDI

Ayvalık Kent Konseyi, neredeyse  iki yıl aradan sonra nihayet toplandı. Konseyin bu kadar geç toplanmasına gerekçe olarak, Kent Konseyine katılacak resmi kurumların temsilcilerinin Kaymakamlık tarafından bildirilmemiş olması gösterilmişti.  

Kurultay divan seçimiyle başladı. Daha sonra Yürütme Kurulu için seçimlere geçildi. Bu sırada seçimin nasıl olacağı tartışmaları yaşandı. Kimi delegeler seçimin çarşaf liste ile yapılmasını talep ettiler. Ancak CHP’li meclis Üyesi Arif Tünek buna karşı çıktı  ve blok listeyi savundu. Oylama istendi. Sonuçta 30 oy blok liste, 15 oy çarşaf liste yönünde tercih belirtti ve çarşaf liste talebi reddedildi. Seçimlere daha önce hazırlanmış olan liste verildi.  Bazı delegeler bu listedeki iki ismi çizerek yerine yeni isimler yazdılar. Ancak bu sonucu değiştirmedi. Liste çizilerek yazılan yeni isimler yürütme kuruluna giremediler. Oysa daha önce hazırlanan Kent Konseyi Yönergesinin 6.Maddesinin Seçimler bölümünün b maddesinde: ”Yürütme Kurulunu belirlemek için yapılacak seçimlerde aday listesi, adayların Divan Başkanlığına sözlü veya yazılı önerileri ile hazırlanır. Listenin ABC sıralaması yapıldıktan sonra kura çekimiyle belirlenecek harf başlangıç olmak üzere soyada göre oluşacak liste esas alınır…” demekteydi. Yönergenin bu maddesi unutulmuş ya da unutturulmuştu. Yönergede de yazdığı gibi seçimlerin çarşaf liste ile yapılması gerekmekteydi.  

Başkanlık seçimlerine tek adayla girildi. Nuray ÖZER oy birliğiyle Kent Konseyi Başkanı  seçildi.  

Daha sonra Kadın ve Gençlik Meclislerinin nasıl temsil edileceği ve bunun usulü  tartışıldı.

Kimi delege ve izleyiciler Kadın ve Gençlik Meclislerinin ayrı olarak kendi içinde toplanıp daha sonra yürütmeye kendi adaylarını göndermeleri gerektiğini savundular. Sonuçta; bu meclislerin geçici görevle seçilmelerine karar verildi. Yine daha önceden hazırlanmış Kadın ve Gençlik Meclisleri listelerine, liste dışı birer isim ilave edilerek seçimlere geçildi. Oy çokluğuyla listeler kabul edildi.   

 Çalışma gruplarının oluşturulması sırasında mevcut çalışma gruplarının sayısının fazla olduğu, bazı grupların birleştirilerek sayının azaltılması  teklif edildi. Teklif kabul edildi. Böylece daha önce 10 olan çalışma gruplarının bazıları birleştirilerek sayı yediye düşürüldü.   

Tüzük gereği, Ayvalık Kent Konseyi Genel Sekreteri için Belediye Başkanı, Selen Köselecioğlu, Övünç Oğuz ve Mine Diler Çetin isimlerini önerdi. Kent Konseyi Sekreterliğine önerilen isimlerden bazılarının salonda olmayışı ise manidardı.   

  Kent Konseyinin toplanma periyodu da kısa tartışmalara neden oldu. Bazı delegeler 3 ayda bir toplanılmasını savunurken, kimi delegeler bu sürenin uzun olduğunu ve daha erken toplanılması gerektiğini savundular. Sonuçta yine oylama yapıldı ve 21’e 18 oyla 2 ayda bir toplanılmasına karar verildi.                                  

  ÇOĞULCULUĞA KARŞI ÖNLEMLER ALINMIŞTI    

Ayvalık Kent Konseyi, neredeyse iki yıllık aradan sonra nihayet toplanmıştı. Ancak herhangi bir S.S.Konut Yapı Kooperatifinin genel kurulu bile bundan daha canlı ve coşkulu geçmekteydi. Sanki ayıp olmasın, adet yerini bulsun diye toplanılmıştı. Akşamüzeri saat 4’te toplanılması bile ona verilen “önemin” göstergesiydi. 1,5 saate sığan bir Kent Konseyi toplantısı nerede görülmüştü? Hiçbir ciddi konuşma ve açılımın olmadığı ve Ayvalık’ın sorunlarının hiç tartışılmadığı ve konuşulmadığı bir Kent Konseyi Genel Kurulu yapılmıştı.   

Tüm listelerin daha önceden hazırlanarak gelinmesi de göstermişti ki; Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve seçilecek meclislere, herhangi bir demokratik sızmaya ve çoğulculuğa karşı önlemler önceden alınmıştı. Anlaşılan herhangi muhalif bir ses istenmiyordu. Oysa kent konseyleri herkesin katılımının sağlanması ve kentin sorunlarının en demokratik bir biçimde tartışılıp çözümler bulunması için kurulmamış mıydı?   

Kent Konseyine çağrılanların listesi bile tartışma yaratacak nitelikteydi. Çağrılanlara bakıldığında yine ciddi eksiklikler göze çarpıyordu. Çünkü katılması  gereken birçok kurum çağrılmamıştı.   

Bütçesi bile olmayan bir Kent Konseyinin belki de en olumlu yanı, çevre sorunlarına duyarlı bir başkanın seçilmesi oldu. Daha demokratik bir Kent Konseyi dileklerimizle, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Şükrü KAYGISIZ   

Nisan 2010, Sayı: 18   

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 63 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.81.197.24