MADENCİLERİN HEDEFİ ZEYTİN

Anayasa Mahkemesi’nin 5177 sayılı Maden Yasası’nın bazı maddelerini iptal etmesinin ardından, madencilerin hedefi yıllardır bir türlü aşamadıkları Zeytincilik Kanunu oldu. Madencilik Sektörü Başkanlık Konseyi Başkanı Kasapoğlu tarafından zeytinlik alanlarının madenciliğe açılması için değişiklik önergesi verildi.

8 Nisan 2010 tarihinde TBMM’nde görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısında, 3573  sayılı Zeytincilik Kanunun 20’nci Maddesinin 1’inci Fıkrasının  “Bakanlıkça tespit ve ilan edilen zeytinlik sahaları içinde zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin üreme ve gelişmesine mani olmayacağı Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde belirlenmiş olan madencilik arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili tesis ve altyapı tesislerinden ibaret geçici tesisler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılabilir ve işletilebilir.” şeklinde değişiklik yapılması istendi. 

Madencilerin 2004 yılında da benzer bir girişimde bulunduklarını ama o dönem ortaya konan mücadeleyle bunun engellendiğini aktaran zeytinciler aşağıdaki ortak bildiriyi hazırlayıp imza kampanyası başlattılar.

BİZ AŞAĞIDA İMZASI OLAN KİŞİLER, KURUM VE KURULUŞLAR  OLARAK;

4086 SAYILI ZEYTİNCİLİK YASAMIZDA HERHANGİBİR  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, YASAMIZIN MADDELERİNİN TARTIŞMA KONUSU DAHİ EDİLMESİNE KARŞI OLDUĞUMUZU ORTAK İRADEMİZLE BEYAN EDİYORUZ.

GEREKÇE;

TBMM, 2004 yılında Maden Kanunu görüşmelerinde bu konuda iradesini beyan etmiş, Zeytincilik Kanununda herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar vermiştir. Bu iradenin değiştirilmesi için yeni bir gerekçe yoktur.
TBMM, iki kez ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ARAŞTIRMA KOMİSYONU kurarak ülkemiz zeytinciliği için tarihi önemde bir çalışma yapmış, hazırladığı raporda Zeytincilik Kanunun mevcut hali ile korunması gerekliliği iradesini göstermiştir.
Türkiye, zeytinin genetik anavatanıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız, ülkemizin dünyada İKİNCİ BÜYÜK ÜRETİCİ ÜLKESİ olması hedefini koymuştur. Bu amaçla, 100 milyon olan ağaç varlığımız 165 milyon sayısına ulaşmış, 2014 hedefi 700 bin ton zeytinyağıdır.
Zeytin dünyada ve ülkemizde STRATEJİK üründür.
Zeytincilik Yasamızın 20. Maddesi yasanın OMURGASIDIR. Değişiklik zeytin yasasının “YOK” hükmünde olması anlamına gelir.
Avrupa Birliğinde, zeytincilik sahalarında zeytinliklerin muhafaza edilmesi için, üreticilere maddi yardımlar (EEC 2019/93 sayılı tüzük ile)  verilirken, Zeytincilik Yasamızda, Ülkemiz zeytincilik sahalarının daralmasına neden olacak değişiklikler AB müktesebatına da uygun değildir.
Milli iradenin beyanı Zeytincilik Yasamızın mevcut hali ile korunmasından yanadır.

Nebahat DİNLER

Nisan 2010, Sayı: 18   

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

27/05/2020 Gün Ortalama:753  Bugün 85 Ziyaret var  Sitede 3 kişi var  IP:18.204.227.117