BELEDİYE MECLİSİMİZDEN

Aylık Ayvalık Belediye Meclisi toplantısı 07.04.2010 tarihinde yapıldı. Saygı duruşu ve gündemin okunmasından sonra gündemdeki konulara geçildi.

2009 yılı Denetim Komisyonu Raporu ve Mali Rapor okundu. 2009 yılı gider bütçesine göre (39.157.000,00 – 28.323.317,25 = 10.833.992.75 TL) %27,7 eksik harcama yapıldığı görüldü. Ağırlıklı kalemlerde temizlik işlerindeki %5,8 oranındaki artış dışındakiler eksik harcama görülüyor. Bu arada bütçe gider kalemleri arasında görülmeyen emekli olanların kıdem tazminatı (275.505,12 TL), sosyal amaçlı yardımlar (767.941,37 TL), 6 amatör spor kulübüne yardımın (849.098,75 TL), toplam 1.982.545,24 TL’nin hangi kalemden ödendiği raporda belirtilmemiş. Bütçelenen gelirler (39.157.000,00 – 28.323.317,25 = 10.733.682,75 TL) %36,65 eksi sapma göstermekte.

İlgili müdürler 2009 yılına ilişkin faaliyet raporlarını okudular.

Gizli oyla yapılan Encümen üyeliklerine Hatice Arga ve Kenan Cankat seçildi,

Bütçe Komisyonu üyeliği partisinden istifa ettiği için düşen Sema Ünver’in yerine Ayşe Sokol seçildi.

Gündem dışı konuşmasında üye Sema Ünver muhalif üyelerin de Ayvalık için iyi şeyler yapılmasını istediklerini, hasım olarak görülmeyip görüşlerinin dikkate alınmasının doğru olacağını belirtti.

BÜTÇE VE FAALİYET RAPORLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ

Aslında, sözkonusu raporların içerdikleri bilgilere ilişkin görüş belirtmek oldukça güç çünkü faaliyet raporları gerçekleştirilmesi planlanan görevler, projeler ile gerçekleşen çalışmaların karşılaştırılması işlevini görürler. Böylelikle çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak gerekli kararlar alınabilir. Örneğin Fen İşleri Müdürlüğü 2009 yılında ayrılan bütçeden %25,5 eksik harcama yapmış görünüyor. Bunun nedenleri araştırılmalıdır:

  • Fen İşleri Müdürlüğü maliyetleri düşürerek planlanan işleri daha düşük bir harcamayla mı gerçekleştirmiştir?

  • Planlanan işler eksik mi kalmıştır, neden? Gerekli tahsisatı mı alamamıştır; yüklenici firma mı batmıştır, yanlış yüklenici firma mı seçilmiştir? Müdürlük verimli çalışmamış mıdır? Öyleyse neden? Personel mi yetersiz, sistem mi bozuk, yönetici mi hatalı, v.b…

Bütçe ve faaliyet raporları okunduktan sonra bütün bunların Belediye Meclisinde tartışılıp gerekli düzeltici/giderici önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik bilgilendirme işlevi görmelidir. Bütçeden sapmaların nedenleri irdelenmeden, Meclis üyeleri oylamakla görevlerini tamamlamış olmazlar. Bütçedeki sapmalar çare aranması gereken göstergelerdir.

Ayşe S. KIRIKOĞLU 

Nisan 2010, Sayı: 18    

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

16/07/2020 Gün Ortalama:469  Bugün 107 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:34.204.187.106