TEKEL İŞÇİSİNİN MÜCADELESİ MÜCADELEMİZDİR

Belediye- İş sendikası, Eğitim- Sen, Eğitim- İş, SES, BES üyeleri TEKEL direnişçileriyle dayanışmanın yükseltilmesi amacıyla 19 Şubat Cuma günü saat 12.30 da Cumhuriyet Alanında bir basın açıklaması yaptılar.

TEKEL İŞÇİSİNİN MÜCADELESİ MÜCADELEMİZDİR”, “KURALSIZ VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA HAYIR pankartları ve “Tekel İşçileri Köleliği, Angaryayı, Sefaleti Reddediyorlar”, “4-C De Sosyal Haklar Yok, İş Güvencesi Yok, Hasta Olsan İki Günden Fazla Rapor Yok”, “Tekel İşçileri, Direnişin Simgesi”, “Tekel İşçisi Yalnız Değildir”, “4-C De Sendika Hakkı Yok, Fazla Mesai Ücreti Yok, Kıdem Tazminatı Yok”, “Tekel İşçileri 4-C Yi Reddediyorlar dövizleriyle alanda toplanan emekçilere, Ayvalık Demokrasi Platformu, CHP, EMEP üyeleri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve Yeni Sol Parti Girişimcileri de destek verdiler.

BES üyesi Mehtap Egen tarafından okunan açıklamada;“Ekmek kavgası, gerçek bir kavgadır. Bu kavga her türlü sömürüye, haksızlığa, eşitsizliğe karşı bir özgürlük kavgasıdır. İnsan gibi yaşayabilmenin kavgası. Bu onur kavgasını, şimdi Ankara’da tekel işçileri veriyor. Türkiye’de İşçi ve emekçilerin son dönemdeki en etkili, en direngen, en kararlı mücadelesi olarak TEKEL işçilerinin direnişi haftalardır devam etmektedir.

Bugün 155 ülkedeki sendikaların çatı örgütü, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, TEKEL işçilerinin hakları için dünya çapında dayanışma eylemleri düzenliyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, hükümeti hemen işçilerin tam haklarıyla kamu kurumlarına devredilmesi için görüşmeleri başlatmaya çağırdı.

63 gündür direnişte olan TEKEL işçileri, uygulamada kendilerini toplu iş sözleşmesi ve hakkında yoksun bırakan, ücretlerini ve tazminatlarını düşüren, ertesi yıl çalışma güvencelerinin olmadığı 4-C kapsamında değil, iş kanunu kapsamında başka kamu işletmelerinde çalışmak istiyorlar.

Oysa 4-C’de

  • İş güvencesi yoktur.

  • İşçileri en çok 10 ay çalıştırmaktadır.

  • Emekli olmak hayaldir.

  • Ayda sadece iki gün izin kullanılabilmektedir.

  • Mesai ücreti ödenmemektedir.

  • Aylık ortalama 630 TL’ye mahkûm etmektedir.

  • Uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına aykırıdır.

  • 4C kölelik yasasıdır.

  • 4C aileleri yok eder.

AKP hükümetine soruyoruz;

Sizler, çocuklarınızın 4C’li olarak çalışmasını ister misiniz?

Hükümet, 4C’nin özüne dair hiçbir değişiklik yapmadığı süreç boyunca, işçilere yalnızca makyaj niteliğinde iyileştirmeler önerdi ve bunları da sanki bir lütufmuş gibi sundu.

AKP Hükümeti, koskoca tekeli 292 milyon dolara sattı. Alan kişi, 920 dolara sattı. Yani satın alanlar, çok kısa sürede 608 milyon dolar kar etti. Şimdi AKP hükümeti, Tekel işçisine vereceğiniz 25–30 milyon dolarlık parayı konuşuyor.

Arkadaşlar; bizler, işçiler, emekçiler onurumuzla evimize ekmek götürmek istiyoruz. Hiç kimseden yardım ve iane dilenmedik, dilenmeyeceğiz. Alın teri, emek ve özveriyle yaşamak ve ailelerimizi geçindirmek istiyoruz.

Tekel işçisi, AKP iktidarının bütün baskılarına, maruz kaldığı tazyikli suya, gaz bombalarına ve biber gazına, çetin kış koşullarına rağmen yılmadan mücadelesini sürdürmekte, baskılara asla boyun eğmemektedir. “Ölmek var, dönmek yok.” Diyerek kararlı tutumunu göstermektedir. Adeta işçi sınıfının, emek mücadelesinin tarihini yeniden yazmaktadır.

Bugün burada Ayvalık’tan tüm dünyaya TEKEL işçilerinin haklı, onurlu mücadelesine ve direnişlerine dayanışmamızı göstermek ve her türlü oyuna karşı koymak için toplandık.

Selam olsun tüm işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma ruhuna. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz. Yaşasın sınıf dayanışmamız.” Dendi.

Basın açıklaması sırasında sık sık “Tekel İşçisi Yalnız Değildir”, ”İşçi Memur El Ele Genel Greve”, “4- C Ölüm Demektir”, “4- C ye Hayır”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” , “Her Yer Tekel Her Yer Direniş”, “Tekel İşçisi Yalnız Değildir” sloganları atan grup alkışlarıyla durumu protesto etti.  

Şubat 2010, Sayı 16

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

13/07/2020 Gün Ortalama:420  Bugün 161 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:18.232.188.89