TABİAT PARKINDA NELER DEĞİŞTİ

 Son günlerde Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda yapılan düzenlemeler çok konuşulur oldu. Konuya duyarlı insanlar neler oluyor demeye başladı. Ortada dolaşan asılsız bilgilere karşı, 2009 yılında yürürlüğe giren Plan Hükümlerinin en çarpıcı olanlarını okuyucularımızla paylaşmak istedik.

2009 Yılı Revizyon Planı, bir revizyon değil, yeni bir plan yapılması şeklinde olmuştur.

Hiç uygulanmayan 2004 planında nelerinin aksadığı nasıl tespit edilmiş de, plan revizyonuna gidilmiştir. Bu plan, Ayvalık ve yakın çevresinde son yıllarda arazi el değiştirmeleri ve yapılmak istenen ve engellenilen uygulamalarla birlikte düşünüldüğünde sipariş bir plan izlenimin vermektedir.

Yeni planda:

 1. Revizyon planında Mutlak Koruma ve Sınırlı Kullanma Alanlarına ilişkin kriterlerin baştan aşağıya değiştiği, koruma-kullanma dengesinin bozulduğu, koruma unsurunun zayıflatıldığı açıkça görülmektedir.

 2. 2004 yılındaki Mutlak Koruma Alanı’nın neredeyse tamamı, 2009 Planında Sınırlı Kullanım Alanına dönüştürülmüş ve bunun nedeni de açıklanmamıştır.

 3. 2004 yılında planda olmayan yeni Askeri Alanlar oluşturulmuştur. Cunda Adası’ndaki Askeri Alanların tamamı özel mülkler üzerinde yer almaktadır. Bölgede kamu arazileri dururken, özel mülkler üstünde Askeri Alan oluşturulmasının gerekçesi anlaşılamamıştır.

 4. Revizyon Planında “dalışa yasak bölge” kavramı terk edilmiştir.

 5. Planda bazı özel mülkiyetler korunmuş ve kayırılmıştır.

 6. Manzara Seyir Noktaları, 2004 yılındaki plandan farklı olarak bir adet azaltılmış ve bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

 7. Küçükköy Belediyesi sınırları içinde yer alan yaya yürüyüş yolları iptal edilmiş ve iptal hususunda bir açıklama yapılmamıştır.

 8. Revizyon planında arazilerin satışı ile bu alanları yatırıma açan yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 9. Revizyon planı özel hükümlerinde, Mutlak Koruma Alanı olarak nitelenen kısımların tespitini sağlayan kriterler daraltılmıştır. 2004 tarihli planda “yaban hayatı için önemli alan” şeklinde ifade edilen kriter, revizyon planı hükümlerinden kaldırılmıştır.

 10. Revizyon planında, Mutlak Koruma Alanları için 2004 planında olan: “planda belirtilen faaliyetler dışında hiçbir faaliyete izin verilemez” hükmü yer almamıştır. Ayrıca, planda yer alan “doğal yapıyı değiştirici hiçbir faaliyete izin verilmez” hükmü de kaldırılmıştır. Planda yer alan “otlatma yapılamaz” hükmü kaldırılmıştır. Planda yer alan su kaynak ve ortamlarının korunması düzenlemesinden revizyon planıyla vazgeçilmiştir.

 11. Planda yer alan Sınırlı Kullanım Alanı tanımı revizyon planında değiştirilmiş ve özellikle “Mutlak Koruma Alanı dışında kalan orman alanları” kavramı yaratılarak koruma ilkesi derin yara almıştır. Böylece ormanlık alanların önemli bölümünün kullanılmasının önü açılmıştır.

 12. Ayrıca, Tabiat Parkında bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli sivil mimarlık örneklerine “fonksiyon yüklenebilir” şeklinde yapılan düzenlemenin; amaç dışı veya ticari amaçlı işletmelerin ve özel kullanım alanları yaratmanın maddesi olarak özellikle konduğu görülmektedir.

 13. Sınırlı Kullanım AlanlarındaSadece denizden ulaşım olan koylara kara ulaşım bağlantısı için yeni patika oluşturulamaz, mevcut patikalar genişletilemez….” kısmı kaldırılmıştır.

 14.  Yeni planda tekne tur güzergahları neden belirtilmeden değiştirilmiştir.

Şükrü Kaygısız 

Şubat 2010, sayı: 16 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/09/2020 Gün Ortalama:407  Bugün 121 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:75.101.220.230