KOMŞUDA GENEL GREV

Küresel krizden en büyük darbeyi yiyen ülkelerden bir olan komşumuz, hükümetin bütçe açıklarının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya oranını %13'ten üç yıl içinde %3,2'ye indirecek bir plan açıkladığı günden beri grevlerle sarsılıyor. Yunanistan yılda en fazla %3 büyüyen bir ekonomi. Bu büyüme hızıyla bütçe açığının GSYH'ya oranını %3,2'ye indirmek ancak halkı sözcüğün gerçek anlamıyla açlığa mahkûm ederek mümkün olabilecek. Buna boyun eğmeyeceğini bugüne kadar muhtelif grevlerle ortaya koyan Yunanlı emekçiler 24 Şubat’ta kapsamlı bir genel grev gerçekleştirdiler.

Genel greve katılan on binlerce emekçi başta Atina olmak üzere tüm kentlerde gösteriler yaparak hükümetin ekonomik politikalarını protesto etti. Havalimanları, kamu taşıma araçları, okullar, hastaneler (acil servisler haricinde), bankalar ve kamu hizmeti veren diğer tüm kurumların yanı sıra özel sektöre ait fabrika ve işyerleri, hatta taksiler bile çalışmadı. Televizyonlar yayın yapmadı, gazeteler çıkmadı.

Yer yer çıkan çatışmalarda göstericiler polisle çatıştı, kimi işyerleri ve bankalarda tahribatlar olduğu gözlendi.

Biri İşçi Sendikaları diğeri Kamu Çalışanları Sendikalarını temsil eden iki büyük Konfederasyon (GSEE ve ADEDY) küresel finans krizi nedeniyle yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi için kamu harcamalarının artırılmasını ve ücretlerle sosyal hakların yükseltilmesini talep ediyor. Yunanistan emek gücünün yaklaşık yarısı olan 2,5 milyon emekçiyi temsil eden iki konfederasyon taleplerinde ısrarcı olacaklarını belirtiyor. Hükümet kemer sıkma politikalarında ısrarcı davrandığı takdirde komşumuzun önümüzdeki günlerde de yeni grev dalgalarıyla çalkalanacağı anlaşılıyor.  

Şubat 2010, sayı: 16 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

13/07/2020 Gün Ortalama:420  Bugün 171 Ziyaret var  Sitede 4 kişi var  IP:18.232.188.89