Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Ayvalık ve Kuşları

Ayvalık’ın güzelliği, kilometrelerce uzunluğundaki sahil şeridi, adaları, kızıl ve fıstık çamı ormanları, çayır, kumul ve kayalıkları ile özetlenebilir. Bu özellikleri canlı çeşitliliğini olumlu olarak etkilemiştir. 10 binlerce yıllık zaman da oluşan adalar, koylar, tepeler, göl ve derelerin yanı sıra tüm canlı varlığı için süreç hala devam etmektedir. Ayvalık ve çevresinde kuş araştırmaları da sürdürülüyor. Elde edilen bulgular, bölgenin yüzölçümü ile kıyaslandığında ilçenin Türkiye’de özel bir yere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunda hiç şüphesiz jeolojik avantajların çok payı var.

200 kuş türü gözlendi

Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu’nun yaptığı gözlemler sonucunda Ayvalık ilçe sınırları içerisinde görülen kuş türü sayısı 200’ü buldu. Yetersiz koşullarda yapılan bu çalışmaların daha detaylandırılması için yeni girişimler de bulunuluyor. Sadece bu rakam ve araştırma sonucunda Ayvalık’ın büyük bir bölümü (adaların tamamı) ÖKA (Önemli Kuş Alanı) olarak belirlendi. Yakın zamana kadar çok küçük bir alan olan Küçükköy Tuzla ÖKA olarak işaretlenmişti. Alanın genişlemesinin nedeni farklı bölgelerde yapılan gözlemler sonucunda tür sayısı, bazı türlerin oluşturdukları kalabalık gruplar, nadir-nesli tehlike altındaki türlerin varlığı ve yuvalama sayılarındaki artışlar. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı kuş faunasının tespiti için 2001 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 86 tür kaydedildi. Bu rakam dahi Türkiye’de kaydedilen kuş türlerinin %19’unu oluşturuyor.

Neden kuşlar

Kuş gözlemciliğinin ilk ve en önemli nedeni doğanın bir parçası olmamız ve doğada daha fazla vakit geçirmek istememiz. Her yerde karşımıza çıkan ve bizi etkileyen kuşları tanımayı, korumayı; bunu izleyerek kuşların yaşam alanları ile giderek tüm doğayı tanımayı ve korumayı amaçlar kuş gözlemci. Bunun için Ayvalık ta da 2006 yılında bir kuş gözlem topluluğu kuruldu. Düzenli gözlemlerin yanı sıra ilçedeki ilköğretim okullarında kuş gözlemciliği ve doğa koruma konularında sunumlar yapıp bazı okullarda kuş gözlem kulübü oluşturuldu.

Tuzla turizme açılıyor

Yılın tamamında çok farklı kuş türlerinin görüldüğü Ayvalık Tuzlası, imar planı turistik tesis olarak değiştirilip, 3 katlı yapılaşmaya ve kıyı doldurulmasına da izin verilerek satıldı. Olumsuz koşullar nedeniyle zaten burada kışlayan özellikle ördek türlerinde azalma gözlenmişti. İnsan ve turizm baskısı nedeniyle Ayvalık’ta kuş çeşitliliği ve popülasyonu tehdit altında. 2006 yılından itibaren yapılan gözlemler neticesinde yeni kuş türlerinin tespit edilmesi Ayvalık’ın kuşlar tarafından çok fazla tercih edildiği anlamına gelmiyor.

 

ÖKA'ların yasal geçerliliği

Uluslararası bir kavram olan ÖKA'lar, en güçlü yasal desteği Avrupa Birliği'nin Kuşları Koruma Yönetmeliği'nden (EC Council Directive on the conservation of wild birds 79/409/EEC) almakta. Bu yönetmelik uyarınca AB'ye üye olan her ülke toprakları üzerindeki kuşlar açısından uluslararası öneme sahip alanları koruma altına almakla yükümlü. Kuşları Koruma Yönetmeliği altında korunması gereken alanlar, SPA (Special Protected Area-Özel Koruma Alanı) olarak tanımlanmakta. 1998 tarihli Avrupa Mahkemesi kararıyla ÖKA kriterleri, SPA'ların belirlenebilmesi için tek geçerli yöntem olarak kabul edildi. Başka bir değişle, eğer bir alanın ÖKA kriterlerini sağladığı bilimsel olarak kanıtlanabiliyorsa, AB'ye üye ülkeler bu alanı SPA statüsü altında koruma altına almak zorundalar.
Türkiye'nin yasalarında ÖKA kavramı yer almamasına ve yine ülkemiz AB üyesi olmamasına rağmen, AB ile bütünleşme sürecinde Kuşları Koruma Yönetmeliği Türk mevzuatıyla uyumlulaştırılması gereken bir belge olarak ortaya çıkacak.

Kadri KAYA 

Mart 2010, sayı: 17 


 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 84 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.81.112.7