Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

BUNLARI BİLİYOR MUYUZ

MİLLİ PARK: Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.

Ülkemizde 42 tane milli park bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 897.657 Ha’dır.

Hiçbir parkımızda kota bulunmamaktadır.

ÜLKEMİZDE İLK MİLLİ PARK: Ülkemizde ilk milli park 1958 yılında ilan edilen Yozgat Çamlığı Milli Parkıdır.

DÜNYADA İLK MİLLİ PARK: Amerika'nın 1872'de yasal olarak kabul ettiği Yellowstone Milli Parkıdır. Yüzölçümü (899.100 Ha) bizim 40 mili parkımızdan daha fazladır. Bu parkta alan kılavuzları eşliğinde çok az bir bölümü gezilebilmektedir. Parka girecek insan sayısı kotaya tabidir ve şu anda yıllar sonrasına rezervasyon yapılmaktadır.

1978'de Dünya mirası olarak kabul edilmiştir.

Dünyada yaklaşık 6600 tane milli park bulunmaktadır.

DÜNYA’DA EN BÜYÜK MİLLİ PARK: Dünyada ise korunan alanlar içinde en büyük park Grönland Milli Parkıdır. 

TABİAT PARKI: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.

Ülkemizde 33 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 79.047 Ha’dır.

AYVALIK ADALARI TABİAT PARKI: Ülkemizdeki en büyük Tabiat Parkı, Ayvalık Adaları Tabiat Parkıdır. Kapladığı alan 17950 Ha’dır.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı taşımış olduğu doğal kültürel ve arkeolojik değerler açısından eşsiz nitelikte olup, özellikle sahip olduğu adalar Tabiat Parkının en önemli kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Adalar ile birlikte adaların çevrelediği körfezin oluşturduğu görsel peyzaj Tabiat Parkı için ayrı bir önem taşımaktadır

Tabiat Parkı Sınırları içerisinde kilise, manastırlar Yapay Anıtlar, doğal olaylar sonrasında oluşmuş adalar Doğal Anıtlar olarak tanımlanabilir

TABİAT ANITI: Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere

ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.

Toplam 105 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır. Yüzölçümü 5.286 Ha’dır.

TABİAT KORUMA ALANI: Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır.

Ülkemizde 31 adet Tabiat Koruma Alanı bulunmaktadır. Toplam Yüzölçümü 46.575 Ha’dır. 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

19/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 23 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.166.141.12