Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

SAHİP ÇIKALIM

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2009 Yılı Revizyon Planına karşı tepkiler artarak devam ediyor. Ayvalık ve Küçükköy Belediyeleri başta olmak üzere 23 dernek, kooperatif ve sivil toplum örgütü ve bireylerin katılımıyla kurulan Ayvalık Adaları Tabiat Parkını Koruma Platformunun düzenlediği basın açıklaması, ilçemizde ve körfezde büyük ilgi gördü. Ayvalık Cumhuriyet Alanında yapılan basın açıklamasına çok sayıda insan katıldı.

Basın açıklamasına Ayvalık dışından katılımlar da oldu. GÜMÇED üyeleri Altınoluk, Edremit ve Burhaniye’den toplu olarak eyleme katıldılar. Alana alkışlar eşliğinde giren GÜMÇED, kalabalık katılımıyla alandakilere moral verdi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Platformu adına konuşan Havva Taylan “ 14 Aralık’tan beri yaptığımız çalışmalar sonucunda bugün hepimiz bir aradayız. Ayvalık Adaları Tabiat Parkına birlikte sahip çıkacağız.” dedi. Ayrıca “ 1 Şubat tarihinde hukuki mücadeleye başlayacaklarını” da söyledi.

Belediye Başkanlarının Anıtlar Kurulu Toplantısında bulunmaları nedeniyle Ayvalık Belediyesi adına Başkan vekili Fatih Ayyürek, Küçükköy Belediye adına Başkan Vekili Mehmet Atılgan katıldılar.

Basın Açıklamasından önce konuşan Başkan Vekilleri F. Ayyürek ve M. Atılgan platform içinde yer alarak çalışmaya destek verdiklerini, bundan sonra da gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını belittiler.

GÜMÇED Başkanı Mehmet Akif Öznal ise yaptığı konuşmada:” Dünyanın en güzel yerlerinden biri Edremit Körfezi, Körfezin en güzel yerlerinden biri ise Ayvalık. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için çok önemli bir mücadele içindeyiz. Bu ülkede isteyen herkesin, istediğini gücüne güvenerek yapamayacağını göstereceğiz. Belki mülkiyeti Koç, Sabancı ve Boyner’in olabilir ama yine söylüyoruz ki orası önce bizim, önce çocuklarımızın ve gelecek kuşakların “ dedi.

Daha sonra Av. F. Zehra Yetkin Kısa bir konuşma yaparak “sorunun yargıya taşınacağını” belitti. “Ayvalık Belediyesi, GÜMÇED ve AYÇEP adına en geç iki Şubat’a kadar birlikte dava açacağını” söyledi.

Platform adına basın açıklamasını Halil Coşkun okudu. Açıklamada:

Değerli Ayvalıklılar, Çevre Dostları Ve Basın Mensubu Arkadaşlar;

Bize torunlarımızdan emanet olan” doğa, çeşitli sermaye gruplarının farklı amaçları uğruna talan edilmek isteniyor. Kim ne yapmak, ne uğruna buraları yağmalamak istiyor? Bu konuda kimse bize bir şey söylemiyor, bilgi vermiyor. Ancak şunu biliyoruz ki halka ait olan, kamuya ait olan bu son güzelliklerde elimizden alınıp yok edilmek isteniyor.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ülkemizdeki en büyük ve en güzel tabiat parkıdır. 23 ada üzerine kurulan, 17950 hektarlık bu alan 2004 yılında oluşturulan plan kararları ve plan hükümleriyle kendi iç yönetmeliğini ve kurallarını oluşturmuştu. Ancak ne sebeple olduğunu hala tam olarak bilemediğimiz, ancak sermaye gruplarının isteği üzerine yeniden revize edildiğine inandığımız 2009 yılı Tabiat Parkı Revizyon Planı, sanki parkın yok edilmesi için, parkın birilerine peşkeş çekilmesi için hazırlanmış bir plan olarak sırıtıyor.

2009 Yılı Revizyon Planı, 2004 yılı plan notlarında olmayan birçok şaibeli hükmü içinde taşıyor. Ne yazık ki plan hükümlerini okuduğumuzda ve 2004 yılı ile karşılaştırdığımızda karşımıza sanki sipariş üzerine hazırlanmış plan hükümleri çıkıyor.

Biz Ayvalık Adaları Tabiat Parkını Koruma Platformu olarak, bu plana karşıyız.

Bu plana karşıyız çünkü:

 1. Bu plan hazırlanırken sermaye grupları ve rant çevrelerinin arazilerine gösterilen özen, ne yazık ki küçük mülk sahipleri ve üreticilerinin arazileri için gösterilmemiştir.

 2. Yeni planda kamuya ait arazilerin neredeyse tamamı mutlak koruma alanlarından çıkartılarak, sınırlı kullanım alanlarına dönüştürülmüştür. Bunun nedeni ise açıklanmamıştır

 3. Mutlak koruma alanından çıkartılan kamu arazilerinin son yıllarda bölgede çok sayıda arazi alan büyük arazi sahiplerinin arazilerinin yanında olması ve ileride buralarının da farklı amaçlarla kullanılacağı kuşkusunu beraberinde getirmektedir.

 4. Mutlak koruma alanından çıkartılıp, sınırlı kullanım alanlarına dönüştürülen araziler üzerinde yapılaşmanın önü açılmaktadır. Bu da Tabiat Parkını betonlaşma tehlikesiyle yüz yüze getirmektedir.

 5. Tabiat parkı üzerinde oluşturulan askeri alanların neredeyse tamamına yakın bölümü şahıs arazileri üzerinde oluşturulmuştur.

 6. Tabiat parkı üzerindeki hazine arazilerinin satışı ilkelerinin yeniden belirlenmesi ve bu alanlara fonksiyon yüklenmesi hükümleri, büyük sermaye gruplarının isteklerinin ipuçlarını vermektedir. Bu da ileride buradaki arazileri kimin kullanacağı konusunda ve bu arazilerde ne yapılacağı konusunda çok ciddi kuşkular uyandırmaktadır.

 7. 2009 yılı Tabiat Parkı Revizyon Planı oluşturulurken katılımcılık ilkesi tamamıyla göz ardı edilmiştir. Bu plan oluşturulurken:

  • Yerel yönetimlerin görüşü alınmamıştır.

  • Yereldeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmamıştır.

  • Konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin, kooperatiflerin, meslek odalarının, derneklerin, çevreye duyarlı oluşumların görüşü alınmamıştır.

  • Bölgede yaşayan halkın görüşü alınmamıştır.

  • Bölgede geçimini zeytincilikle sağlayan mülk sahiplerinin görüşü alınmamıştır.

  • Bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan insanların görüşü alınmamıştır.

  • Tabiat parkında tekne turları düzenleyen tekne sahipleri ve ilgili Gezi Tekneleri Kooperatifinin görüşü alınmamıştır.

  • Tabiat Parkı içinde dalış yapan tekne ve Dalış Okullarının görüşü alınmamıştır.

  • Pakta Gözlem yapan Aykuş ( Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu) gibi sivil oluşumların ve alan kılavuzlarının görüşü alınmamıştır.

  • Sporla uğraşan grupların görüşü alınmamıştır. ( Yelken kulübü, Körfez Doğa Sporları Grubu ) gibi.

Kısacası konuyla ilgili hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiyle görüşülmeden tamamen kapalı kapılar ardında oluşturulmuş bir karar alınarak uygulamaya konulmak istenmiştir. Halkın görüşünü almayanların başkalarının görüşlerini dikkate alarak böyle bir plan hazırladıkları görülmektedir.

Biz Ayvalık Adaları Tabiat Parkını Koruma Platformu olarak 2009 Revizyon Planının öncelikli olarak Tabiat Parkının ana ilkelerini ortadan kaldıran hükümlerine karşıyız. Planın hazırlanması sürecinde katılımcılık ilkesinin uygulanmamasına karşıyız. Bu nedenle 2009 Yılı Revizyon Planının iptal edilerek yeniden bir plan revizyonuna gidilmesini ve bu yapılırken de 2004 plan hükümlerinin ana ilkelerine sadık kalınmasını, ancak varsa aksayan yönlerinin düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle Ayvalık ve Küçükköy Belediyeleri ile GÜMÇED başta olmak üzere ilgili dernek ve kişilerin katıldığı dava yakın zamanda açılacaktır.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Koruma Platformu olarak halkımızı konuya duyarlı olmaya ve soruna sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ancak birlikte hareket edersek ve güçlü bir kamuoyu oluşturursak Tabiat Parkına sahip çıkabiliriz. Aksi taktirde park bizim olmaktan çıkıp, birkaç şahsın özel parkına dönüşecektir. Belki de farklı amaçlar uğruna, rant uğruna beton yığınına dönüşecek ve biz artık çok geç kalmış olacağız.

Çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız var. Borcumuz var. Yarın vicdanlarımız rahat bir şekilde yataklarımıza uzanmak istiyorsak ve torunlarımıza karşı yüzümüzü yere eğmeden konuşmak istiyorsak; bugün bunun gereklerini yerine getirme günüdür. Belki yarın artık çok, ama çok geç olabilir.

Doğa için, yeşil için, zeytin için,

Çiçekler, böcekler, arılar uğruna,

Kuşlar aşkına, balıklar aşkına, denizler aşkına,

Kısacası yaşamak ve yaşatmak için el ele vermeliyiz.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Koruma Platformu bu amaçla kuruldu. Öncelikle Ayvalık ve Küçükköy Belediyesinin içinde yer aldığı bu platform, konuya duyarlı dernek, kooperatif, grup, sivil toplum örgütleri ve kişilerin katılımıyla oluşturulmuştur. Siyasal görüşünüz ne olursa olsun eğer yaşanacak bir dünya kalmazsa, sizin görüşlerinizin uygulanacağı bir alan da kalmaz. İsterseniz insanlık uğruna en güzel ütopyalarınız olsun, eğer bunu oluşturacağınız bir yer yoksa neye yarar ütopyalarınız. Doğa bizim siyasal görüşlerinizin rengine bakmaz.

Bu nedenle nerede duruyor olursanız olun, öncelik üzerinde yaşayacağımız bu doğaya sahip çıkmakla işe başlamamız gerekir.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı hepimizin, ona sahip çıkmak için elimizden gelen tüm çabayı bugünden sarf etmeli, bu yüzden de önce yan yana gelmeliyiz.

 

AYVALIK BİZE TORUNLARIMIZDAN EMANET

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN TABİAT PARKINA SAHİP ÇIKALIM

YARININ DOĞASI BUGÜNDEN YARATILIR

DEDELERİMİZİN TOPRAĞINDAN VE DENİZİNDEN SÜRÜLMEK İSTEMİYORUZ.” denildi.

 

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Koruma Platformu

 

Ayvalık Belediyesi, Küçükköy Belediyesi, ADD( Atatürkçü Düşünce Derneği), AYÇEP( Ayvalık Çevre Platformu), AYKUŞ ( Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu), AYOP ( Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği), Ayvalık Çevre Koruma Derneği, Ayvalık Demokrasi Platformu,

ÇYDD( Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği), Deniz Emekçileri Derneği, Deniz Ticaret Odası, GÜMÇED, HALKEVİ, Karagöz Sanat Evi, Körfez Doğa Sporları Grubu, KÜKAP ( Küçükköy Kalkınma Eylemi Platformu), Küçükköy ve Sarımsaklı İnsan ve Yaşam Derneği, Mimarlar Odası, Papalina Gazetesi, Patriça Ada Derneği, Patriça Gezi Tekneleri Kooperatifi, Pir Sultan Abdal Derneği, Su Ürünleri Kooperatifi, TEMA, TEMAD ( Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/04/2018 Gün Ortalama:162  Bugün 59 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.81.71.187