Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

KESK TEN 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ

26 Mayıs’ta kamu çalışanları ve işçiler, başta güvencesiz çalışmaya son verilmesi olmak üzere taleplerini hükümete duyurmak için tüm yurtta hizmet üretimini durdurdu.

Ayvalık’ta da KESK'e bağlı Eğitim-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Büro Emekçileri Sendikası (BES) ve Tüm Bel-Sen ilçe temsilcilikleri 1 tam günlük grev kararını hayata geçirip iş bıraktılar. Eyleme, TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye-İş Ayvalık Baş Temsilciliği ile DİSK'e bağlı Altınova Belediye İşçileri de birer saatlik iş bırakma eylemi yaparak destek verdiler. Cumhuriyet Alanında toplanan kamu çalışanları ve işçiler adına basın açıklamasını Eğitim-Sen Ayvalık Temsilcisi Dilaver Şener yaptı.
Şener yaptığı basın açıklamasında, "Bizler daha dün Zonguldak'ta toprağın altında kalan maden işçileri için, iş için, ekmek için, güvenceli çalışma koşulları için, özgürlük için, demokrasi için, baskısız insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için omuz omuzayız. Bugün önümüze konan "Kamu Hastane Birlikleri Yasası" hastaneleri işletme, sağlık emekçilerini köle, vatandaşı müşteri olarak görmektedir. 2010 yılının henüz başlarında ellerinde haklı taleplerini ifade eden kartonlarından ve pankartlarından başka hiçbir şey olmayan Tekel İşçileri; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Kadını ve Erkeğiyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle, Nasırlı elleri ve Türbanlı başlarıyla IMF politikalarının yürütücüsü konumundaki Ak Parti'nin saldırılarıyla karşılaştıklarında, aslında aralarındaki tüm farklılıklara rağmen bir sınıf olduklarını, emekçi olan herkesin esasen sınıf kardeşi olduğunu öğrenmişler ve öğretmişlerdi…Mücadelemizi birleştirmek ve direngenleşmek zorundayız. Yakın bir gelecekte biz kamu emekçilerini de, yürürlüğe konulması planlanan, Kamu Personel Rejimi Reformunun ardından "Memur" tanımının değiştirilmesi nedeniyle güvencesizlik bekliyor. Çalışma yaşamımız performans esaslı yönetim modeli uygulamalarıyla birlikte cehenneme çevrilmiş durumda. Turnikelerle denetleniyor, kameralarla gözetleniyor, yok sayılıp köleleştirilmeye çalışıyoruz." dedi.

Şener konuşmasının devamında kamu çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

Bizler, başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesini ve bu alandaki yasal düzenlemelerin değiştirilmesini, iş güvencesinin çalışma yaşamında temel bir hak olarak uygulanmasını, geçici işçilik olarak bilinen düzenlemelerin yasalaştırma girişimlerinden tümüyle vazgeçilmesini, taşeronlaşma girişimlerine son verilmesini istiyoruz.

Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO normlarına uyarlanmasını, çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılmasını, kamu çalışanlarının grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınmasını istiyoruz.

Avrupa sosyal şartının örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını düzenleyen 5. ve 6. maddelerine konulan çekincenin kaldırılmasını istiyoruz.

İşçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonunun amacı dışında kullanılmamasını istiyoruz.

Kriz fırsatçılığı yapılarak emek haklarının gasp edilmemesini istiyoruz. Asgari ücretin insanca yaşamaya yeterli ücret olarak belirlenmesini istiyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş cinayetlerini de önleyecek şekilde yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz.

Sağlık hakkının temel insan hakkı kapsamında değerlendirilerek uygulamada katım ve katkı payından vazgeçilmesini istiyoruz.

Hükümetin çalışma hayatıyla ilgili tün konularda sendikaların görüş ve önerilerini dikkate almasını ve bu doğrultuda etkin girişimlerde bulunmasını istiyoruz.

Uygulanacak ekonomik politikaların sermayeye kaynak aktarımı yerine, emekçiler için, halk için istihdam oluşturacak yatırımlara yönlendirilmesini istiyoruz" diyerek, işte bu yüzden grevdeyiz. Özgür, eşitlikçi, barışçı, demokratik bir ülkede yaşamak, çocuklarımıza onurlu bir gelecek sunmak için bugün grevdeyiz"

Basın açıklaması sırasında "Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük Mücadelemiz", "Toplu Sözleşme Hakkımız, Kullanacağız", "Ölümün adı Taşerondur", "Okullara Ödenek, Eğitime yeterli Bütçe" gibi dövizler taşıyan emekçiler attıkları sloganlarla hükümeti protesto ettiler.

 

Mayıs- Haziran 2010, Sayı: 19 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 64 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.81.197.24