KENT MECLİSİNİN TOPLANMASI ZORUNLUDUR

Yasaya göre Kent Meclisi bugüne kadar ikinci toplantısını yapmış olmalıydı.

Kent Meclisi’nin toplanmasını yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla istemiyoruz. Yasaların uygulanmasını sağlamak bizim işimiz değil. Ayvalık’ta yaşayan vatandaşlar olarak haklı isteklerimizi duyurabileceğimiz, önerilerimizi tartışabileceğimiz, kabul gören önerilerin gerçekleştirilebilmesi yolunda Yerel Yönetim ile işbirliği yapabileceğimiz tek sağlıklı ortam olduğu için Kent Konseyi’ne işlerlik kazandırılmasını istiyoruz.

Bazı mercilerin temsilcilerini bildirmemiş olmaları Konsey’in toplanmaması için geçerli bir neden olamaz çünkü toplantılara katılmak bir haktır, zorunluluk değil. Diğer bir deyişle, toplantıların yapılabilmesi için katılım hakkı olan her kurumun orada temsil edilmesi gibi bir koşul bulunmamaktadır. Ayrıca, temsilcisini belirlemeyen kurumların gereken biçimde uyarılarak yasal zorunluluğun yerine getirilmesi o kadar zor bir iş olmamalı!

Dinleyici olarak katıldığımız son Belediye Meclisi toplantısında Konsey toplanmadığı için konuşma hakkımızdan yoksun edilmiş olmamız büsbütün rahatsız olmamıza yol açtı. Dilekçe hakkının hatırlatılmasına gerek yok. Öneriler bir yana, en açık haklarımızla ilgili dilekçelerimize dahi sağlıklı yanıt alamıyoruz. Amacımız bağcı dövmek değil üzüm yemek olduğu için dilekçe kurumuna ilişkin olumsuz örneklere burada yer vermiyoruz. İlgilenen yetkililer olursa dikkatlerine sunarız.

Kent Konseyinin toplanmasın daha fazla gecikmeyeceğine inanmakla birlikte, bundan böyle daha fazla beklemeyip dilek ve önerilerimiz için gazetemizin aracılığına başvuracağız.

Son Belediye Meclisi toplantısında konuşma hakkımız olsaydı değinmiş olacağımız bazı başlıklar:

  • Yeni atanmış olan İnsan Kaynakları Müdürünün üstlenmiş olduğu görev için en uygun kişi olduğunu umuyoruz. Ancak, yerel yönetimimizdeki sorunları saptamak için ihtiyacı olan süreyi kısaltmak için kendisine bir ön çalışma sunulmuş mudur? Yoksa sihirli değnek misali gerekeni yapması mı beklenmektedir?

  • Cunda Köprüsü için sözkonusu olabilecek tehlikenin varolmadığı mı düşünülüyor? Öyle olsa dahi konunun bir an önce ele alınıp duruma açıklık kazandırılması gerekmez mi? Ya gerçekten bir tehlike varsa? Konunun ortaya atılmasının üzerinden haftalar geçti bile. Durumu incelemesi için yazı gönderilen kurumla iletişim yeterli mi?

  • Arıtma tesisi yerel yönetimin öncelik sıralamasında kaçıncı durumdadır ve bir zamanlama çalışması yapılmış mıdır? Arıtma tesisi olmayan bu çapta bir yerleşimde turizm gelişir mi?

  • Termal kaynağın evlerin ısıtılmasında kullanılmasına neden karşı çıkılıyor? Bırakın fakir halkın çıkarını, hava kirliliği sorununun tümden ortadan kalkacağı gözden kaçmış olmalı. Hava kirliliğinin varlığı kimsenin gözünden kaçmayan bir gerçekken ölçüm yaptırmak neden? Ölçümlerin sonucunu nasıl kullanacağız?

 

Bütün bu konuların ve birçok başkasının yerel halkın meclisinde tartışmak, çözümleri birlikte aramak, gönüllü uzmanların danışmanlığından-birikiminden yararlanmak, yapılamayacaklar konusunda halkı bilgilendirip onaylarını almak varken, Kent Konseyinden kaçınılmasının nedenini biri bana anlatırsa çok sevineceğim. 

Ayşe S. KIRIKOĞLU

ARALIK 2009, Sayı : 14 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

27/05/2020 Gün Ortalama:753  Bugün 86 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:18.204.227.117