BELEDİYE MECLİSİMİZDEN

2 Aralık 2009 tarihli Belediye Meclisi gündemi, aylardır olduğu gibi, gene ağırlıklı olarak vatandaşlarımızın imar durumu değişikliği talepleri ve bir iki kadro ve atama maddesinden oluşmuştu. Hemen her konu tartışılmadan, çoğu da oybirliğiyle, onaylanıverdi. Toplantı öncesi imarla ilgili konularda üyeler İmar Komisyonu sözcüsü tarafından yeterince bilgilendirilmiş oldukları için tartışmaya gerek kalmadığı konusunda açıklama yapıldı. Herhalde diğer konularda da toplantı öncesi mutabakata varılıyor diye düşünüp rahatlamak üzereyken Meclis üyelerinin görüşülen bazı konularda o kadar da iyi bilgilenmemiş ya da konuyu irdelememiş olduklarını düşündüren durumlarla karşılaştık.

Örneğin. Ruhsat ve Denetim Müdürü gerektiği için naklen ataması yapılan kişinin kadrosunun lağvedilerek sözkonusu kişinin yeni ihdas edilen İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine atanması konusu üyeler için yeniydi. 48 elemanın özlük işlerinin tek elden yönetilmesinin gerektiği gibi bir açıklama teklifin onaylanması için yeterli oldu. Hiçbir üye lağvedilen müdürlüğün (Ruhsat ve Denetim) nasıl yürütüleceğini; sözkonusu bölüme bir müdür gerekmiyorsa neden daha önce atama yapılmış olduğu konusunu sorgulamadı. Yeni müdürlüğün görev tanımı, yetki ve sorumlulukları hakkında da soru sorulmadı.

Altyapı Hizmet Birliği Komisyonu üyeleri belirlendi. Tüzüğün komisyonun oluşumu ile ilgili maddesi turizmle ilgili kuruluşların kapsanmaması açısından eleştirildi; öneri getirilmedi.

Cunda Köprüsü’ne ilişkin tehlike olasılığına ilişkin gelişme sorulduğunda, “Dışarıdan bir tehlikeli durum görülmüyor; gene de İnşaat Mühendisleri ya da Mimarlar Odası’na araştırma için yazı yazıldı.” yanıtı verildi.

Ayvalık için bağımsız arıtma tesisinin pahalı olacağı; sorunun Körfez çapında ele alınması için öneride bulunulduğu; gelişmenin yavaş olduğu belirtildi. Küçükköy’deki arıtma tesisinin – 50.000 kişilik 3 ünite – bir ünitesinin kışın 50.000 kişinin altında bir nüfusa hizmet vermesinin israf olacağı belirtildi. Cunda için düşünülen tesisin arıtma suyunun geri kazanılarak sulama suyu olarak halka sunulması önerildi.

Ayvalık’ta turizmin geliştirilmesi konusunda sohbet edilirken, Ayvalık’ın yararlanabileceği termal kaynağı bulunursa, Sn. Türközen bunun termal turizm için kullanılmasının doğru olacağını, evlerin ısıtılmasında kullanılmasını doğru bulmadığını belirtti. Hava kirliliğinin ölçümü için bir özel kuruluşla temesa geçildiği belirtildi. 

C.TOSUNOĞLU-K.ÇERMİKLİ

ARALIK 2009, Sayı : 14 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

Duplicate entry '1590556361' for key 'PRIMARY'