Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

GDO ya Karşı İmza Kampanyası

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na;

Biz aşağıda imzası olanlar; hem genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO), hem de laboratuara sokularak ve genetik mühendisliğinin müdahalesine uğrayarak ışınlanmış, genetiği değiştirilmiş veya hibritleştirilmiş tüm tohumlara ve bu tohumlardan üretilen mahsullere ve bu mahsullerden türetilen gıda ve gıda katkı maddelerine karşıyız. Bizler klasik yöntemlerle ıslah edilmiş veya edilmemiş tohumlar kullanarak üretim yapan tarımsal üreticinin desteklenmesini savunuyor ve tohumumuzun laboratuara sokularak genetik mühendisliğinin müdahalesine uğratılmasına karşı çıkıyoruz.

Bu bağlamda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan “Gıda Ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı DeğiştirilmişOrganizmalar Ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmelik” in adının “Gıda Ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatının Yasaklanmasına Dair Yönetmelik” olarak değiştirilerek bu yönetmeliğin GDO’ ların ülkeye nasıl gireceğini değil, bunların girmesinin nasıl önleneceğini düzenlemesini ve yıllardır mecliste bekleyen Biyogüvenlik Yasası‘nın acilen çıkarılarak bu yasanın GDO’ ları etkin şekilde ülkeden uzak tutmayı sağlamasını istiyoruz.  

ARALIK 2009, Sayı : 14 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 59 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.166.233.99