Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

EĞİTİMDE AYIN GÜNCESİ

 

  1. 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ: İkinci Dünya Savaşı’nın acı ve yıkımlarından sonra 10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilân edildi.   
    12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardında 29 yıl geçmesine rağmen Türkiye hâlâ bu darbenin ürünü olan 1982 Anayasası ile yönetilmektedir. Resmi/egemen ideoloji dışında farklı düşünce, kimlik ve varoluşları dışlayan bu anayasa, Türkiye’de çoğulcu demokrasinin ve insan haklarının gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Eğitimde ayrımcılık ve eşitsizlikleri önlemeyi taahhüt ederek bir dizi uluslararası sözleşmenin altına imza atmış olan Türkiye, eğitim eşitsizliklerini ortadan kaldırabilmek için çalışmalıdır.
    Eşit ve özgür bir Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan değerlerin hayata geçirilmesi ile mümkün olur.

  2. KESK'İN KURULUŞUNUN 14. YILI KUTLU OLSUN: Emek, demokrasi ve barış mücadelesinin biricik örgütü KESK kuruluşunun 14. yılını 25 Kasım Grevinin coşkusuyla kutladı. 11–12 Kasım 1995’te Ankara’da 28 sendikadan 500 delegenin katıldığı “Konfederasyonlaşma Tüzük ve Kuruluş Kurultayı” ardından, 8 Aralık 1995 tarihinde kurulan KESK, sadece 14 yıllık deneyiminden değil, aynı zamanda Türkiye’deki emekçilerin çok daha gerilere giden hak ve özgürlükler mücadele tarihinden de beslenerek mücadele hattını geliştirip genişletmeye devam etmektedir.

  3.  ÜNİVERSİTE GİRİŞTE ALAN KATSAYILARI 0.13 ve 0.15 OLACAK: Danıştay 8. Dairesi’nin üniversiteye giriş sınavında katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini ‘eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozacak nitelik taşıdığı’ gerekçesiyle oy birliği ile durdurmasının ardından toplanan YÖK genel kurulu, katsayı farkını sembolik düzeye indirdi. Bu çerçevede adayların, puanları hesaplanırken kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.15, alan dışı tercihte 0.13 ile çarpılacak. Yeni uygulama, rakiplerine göre 3-4 soru fazla yapmaları halinde meslek lisesi mezunlarına istedikleri alanda üniversiteye giriş kapısını açmış oluyor.

 ARALIK 2009, Sayı : 14 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

19/06/2018 Gün Ortalama:182  Bugün 22 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.166.141.12