Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

CUNDA ADASI NIN BİR ÇEVRE KAZANIMI DAHA

RÜZGAR ENERJİSİ TESİSLERİ İÇİN İSTENEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE FREN!..

Dünya’da ve ülkemizde enerjiye duyulan ihtiyaç had safhalara ulaşmışken, mevcut kaynakların bir kısmının giderek azalması ve beraberinde getirdiği sorunlar insanları başka tercihler aramaya sevk etmektedir. Bu tercihlerden biri de yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisidir. Ancak bu noktada bazı insanların hırsları insan yaşamını, doğanın dengesini, insanlığın geleceğini hiçe sayar boyutlara kadar gelebilmektedir. Buna bir örnek te Ayvalık Cunda Adasında yaşanmaktadır.

Bilindiği gibi Ayvalık ve Cunda Adasının rüzgarları ünlüdür ve burada yaşayan insanlar geçmişte bu rüzgarlardan yararlanmayı bilmişlerdir (eski fotoğraflarda görülen yel değirmenleri buna en güzel kanıttır) .

Şimdi gelelim asıl anlatmak istediğimize; Cunda Adası’nda 24 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ve Tribünü (30 MW kurulu gücünde) kurmak için özel bir şirket ( Balıkesir Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Santralı Limited Şirketi ) 11.09.2003 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan lisansını alır. Ve sözkonusu tesislerin inşaası için ilgili kurumlara başvurur. Ancak, tesis kurulmak istenen bölgede; anıtsal binalar, yöreye has 752 çeşit bitki (bunlardan 17 adet endemik, 4 adet yöreye has endemik bitki ) , adanın silüeti, tarihi ve turistik değerlerinin olması, yerleşim yerinin yakınlığı, gürültü kirliliği yaratacağı, zeytin ağaçlarının kesileceği, doğal bitki örtüsünün bozulacağı gerçekleri de vardır.

Başvuru yapılan ilgili kuruluş ( Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ) 16.09.2oo5 / 1377 tarihli verdiği kararda sözkonusu talebi şu gerekçelerle reddeder:( Cunda adasında Rüzgar Enerji Santralına ait tribünlerin konulması planlanan alanın 1.derece doğal sit alanında kalması ve ayrıca 1/25.000 ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planında mutlak koruma alanında bulunması nedeniyle UYGUN OLMADIĞINA karar verildi) .

Umduğunu bulamayan özel şirket bu defa söz konusu bölgede ( Cunda adası, Derviştepe , Alibeytepe , Çimtepe , Deveboynutepe , Aktepe ) plan değişiklikleri (1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ) yaptırabilmek için kolları sıvar. Amacını gerçekleştirebilmek için ilgili yerlere başvurur. Ancak, bu konuda görüşü sorulan Ayvalık Belediye Başkanlığı 02.03.2009 /35 tarih ve sayılı Meclis Kararı ile talebi reddeder.

Bu konudaki en son olumlu gelişme de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ) ‘ndan Ayvalık Belediye Başkanlığına (03.06.2009 / 2250) gönderilen bilgilendirme yazısıdır. Bu yazıda resmi prosedür anlatılarak olumsuzlukların tespiti yapılmakta ve Rüzgar Enerji Santralı Amaçlı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği teklifi Bakanlığımızca incelenememektedir denilmektedir.

Küresel ısınmanın her türlü canlı ve doğa üzerinde yarattığı olumsuzluklar ortadadır. Fosil yakıtların, nükleer santrallerin yerine yenilenebilir enerjilerin rüzgar, güneş vb.tercih edilmesi ve savunulması en doğru olanıdır. Ancak insanın ve doğanın korunması şartıyla.

Gelinen nokta doğal ki sevindiricidir. Bu konuda Alibey (Cunda ) Adasını Koruma ve Kalkındırma Derneğinin mücadelesini de burada belirtmemiz gerekir (İmza Kampanyası vb.).

Ahmet KÖKEN

Eylül 2009, Sayı:11 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 83 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.81.112.7