Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

Ayvalık Çevre Hakları Platformu Açtığı Davayı Kazandı

AYVALIK SU HAVZASINDA MADENE GEÇİT YOK

Karaayıt Köyünde mutlu sona doğru: Bilfer Madencilik kaybetti.

Başta Ayvalık olmak üzere, Küçükköy, Altınova ve Dikili bölgesinin sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan Madra Barajı su havzasında Bilfer Madencilik demir zenginleştirme tesisi kurmaya başlamıştı. Karaayıt Köyü merası içerisinde kalan bu alan aynı zamanda Madra Barajı su havzası içerisinde de kalmaktaydı. İşte tüm olaylar bundan sonra başladı.

HER ŞEY MADEN FİRMASI İÇİN

Bilfer Madencilik ne yapıp edip eski köy muhtarını da yanına alarak önce köy merasının önemli bir kısmını Balıkesir Valiliğinin de katkısıyla köylülerin elinden aldı. Balıkesir Valiliği Mera Komisyonu köylülerin yüzyıllardır kullandığı merayı nasıl olduysa köylülerden alıp maden firmasına verdi. Sonra firma bu mera üzerine maden zenginleştirme tesisi kurmaya başladı.

Bunun üzerine köylüler Ayvalıklı çevre dostlarını buldular ve birlikte mücadeleye başladılar. Ayvalık Çevre Platformu önce bildirilerle olayı Ayvalık halkına anlattı. Ayvalık’ta 5000 adet bildiri dağıtıldı. Daha sonra da Ayvalık’ta bulunan diğer çevre dostlarıyla birlikte köyde büyük bir toplantı ve gezi yapıldı. Toplantıya çok sayıda insan katılarak sorunun önemini yerinde gördü. EGEÇEP de toplantıya katılarak köylülere ve çevre dostlarına teknik bilgiler verdi.

Bunun ardından köylüler önce mera için iptal davası açtılar. Davada mahkeme yürütmenin durdurulması kararı vermesine rağmen firma büyük bir pervasızlıkla çalışmalarına devam etti. Olay gazetemiz tarafından kamuoyuna yansıtılınca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar. Köylüler daha sonra ihtiyar heyetinin iznini almadan maden firmasıyla özel anlaşmalar yapan eski muhtar hakkında dava açtılar. Eski Ayvalık Kaymakamı muhtarın yargılanmasına izin vermemişti. Bunun üzerine İdare Mahkemesine başvuruldu. Balıkesir Bölge İdare Mahkemesi 01.08.2008 tarih ve 2008/19 sayılı kararla ‘bilgi ve belgelerin soruşturma açılmasını gerekli kılacak nitelik ve yeterlikte olduğuna’ karar verdi ve dava açıldı.

ESKİ ÇED RAPORUNUN İPTAL EDİLMESİ GEREKLİYDİ

Ancak esas konu ÇED raporuydu. ( Çevre Etkileşim Değerlendirme Raporu) Kalıcı sonuç bu noktadan alınabilirdi. Maden firması 1950 ‘li yıllarda da bu alanda maden çıkartmıştı. Eski yıllardan kalma izinle tekrar maden çıkartmaya ve işlemeye karar vermişti. Oysa iznin verildiği yıllarda bölgede baraj söz konusu değildi. Bu yüzden de fiziki koşullar değişmişti ve ÇED raporunun yeniden oluşturulması gerekiyordu. Yapılmak istenen tesisle yeraltı ve yer üstü su havzasının kirletilmesi söz konusuydu, mevcut yasalar buna engeldi. Bu durum hukuka, kamu yararına ve çevre haklarına aykırıydı ve acilen önlem alınması gerekiyordu. Bunu değerlendiren Ayvalık Çevre Hakları Platformu, köylüler ve Balıkesir Barosu Çevre Komisyonundan beş avukatla ilişkiye geçti. Yedisi köyden yedisi Ayvalık’tan Platform üyesi olmak üzere toplam 14 kişi ÇED raporunun iptal edilmesi için dava açtılar. Aynı anda GÜMÇED de olaya dahil olup onlar da dava açtılar. Böylece dava birlikte görülmeye başlandı. Konuyla ilgili Belediyeden yardım istenmiş, Belediyenin dava açmasının mahkeme nezdinde güç oluşturacağı belirtilmiş, ancak Ayvalık Belediyesi oralı olmamıştı.

BALIKESİR İDARE MAHKEMESİ ÇED RAPORUNU İPTAL ETTİ

Önce Balıkesir İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı vererek telafisi imkansız bir koşulun doğmasının önüne geçti. Sonra olay bilirkişiye havale edildi. Bilirkişi olay yerinde inceleme yaparak sonucunu mahkemeye iletti. Tüm bu yargılamalar sonucu Balıkesir İdare Mahkemesi eski ÇED raporunu iptal etti.

Mahkeme kararında:‘Ayvalık İlçesi Karaayıt Köyü sınırları içerisinde Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş.’nin yürüteceği Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisine yönelik olarak verilen 05.02.2008 tarih ve 1427 sayılı Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu kararının hukuka mevzuata ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu’ ileri sürerek Gerçek Şahıslar, (Dava açan Ayvalık Çevre Hakları Platformu üyeleri ve Köylüler kastediliyor) Gümçed ( Güney Marmara Çevre Derneği)’in açtığı ÇED iptal davası 31.07.2009 gün ve 2008/1264 e, 2009/1045 sayılı ilamı ile kabul edilerek ÇED olumlu kararı iptal edilmiştir.

Mahkeme iptal gerekçesinde özetle: ‘‘…Bu durumda yukarıda anılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre içme ve kullanma suyu rezervuarlarının orta mesafeli koruma alanlarında hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskana izin verilemeyeceği açık olup kısmen bu alanda kalan Demir Madeni Zenginleştirme Tesisine ÇED olumlu kararı verilmesi mümkün bulunmadığından aksi yönde tesis edilen 05.02.2008 tarih ve 1427 sayılı ÇED olumlu kararında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir..’’ denerek sonuç kısmında ‘…Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE.. ‘ diyerek hüküm tesis etmiştir.

 

AYVALIK ÇEVRE HAKLARI PLATFORMU VE

KARAAYIT KÖYLÜLERİ KAZANDI

Karaayıt Köylüleri ve Ayvalık Çevre Hakları Platformu üyeleri uzun zamandır sürdürdükleri ve yılmadan takip ettikleri mücadelede bir kez daha kazanmış oldular. Aslında kazananlar sadece köylüler ve Ayvalık Çevre Hakları Platformu değildi. Tüm Ayvalık, Küçükköy, Altınova ve Dikili halkı kazanmış oldu. Belki de, tüm insanlık, tüm doğa kazanmıştı. Aksini bize kısa süre önce yaşadığımız İstanbul’daki sel felaketi göstermişti. Doğa bizden intikam almadan doğaya ve yaşama saygı duymayı hep birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Paranın her şey olmadığını, ‘bir gün paranın yenmeyeceği’ ve yetmeyeceği şeyler olduğunu da bilmemiz gerekiyor.

AYÇEP- Ayvalık Çevre Hakları Platformu

Eylül 2009, Sayı:11 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 59 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.166.233.99