Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

EĞİTİMSEN LİLER HAKLARI İÇİN ALANLARDA

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Ayvalık Temsilciliği, 2009- 2010 Eğitim –Öğretim yılı sene başı seminer döneminde, ek ders ücreti alamadıklarına ilişkin,16.09.2009 Çarşamba günü Cumhuriyet Alanında bir açıklama yaptılar. Açıklamaya sendika üyesi birçok öğretmen de katıldı. Açıklamayı sendika adına baş temsilci Dilaver Şener okudu.

Dilaver Şener açıklamasına; “İlköğretim okulu öğretmenleri, ders yılı başında ve ders yılı sonunda öğretmenlik mesleği ile ilgili seminer çalışmaları yapmaktadır. Bu seminer döneminin iki haftayı aşan kısımları için öğretmenlere ek ders ücreti ödenmemektedir. Daha önceden ne kadar sürerse sürsün tüm seminer döneminde ek ders ücreti ödendiği halde, 16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6/3. maddesinde yer alan “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma süresinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir” hükmü uyarınca, iki haftayı aşan seminer dönemi için ek ders ücreti ödenmemesi açık bir haksızlıktır. “ diyerek başladı.

Bu dönem başında da 14–18 Eylül arası ve bayram haftasında 23- 24- 25 Eylül 2009 tarihlerinde öğretmenlerimiz okullarda ve görevlerinin başında olmasına rağmen kendilerine ek ders ücreti ödenmeyeceğini belirtti.

Ardından ”Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, tüm ısrarlarımıza rağmen yıllardır sadece öğretmenlere “eğitime hazırlık ödeneği” ödemekte, eğitim hizmetlerinin tüm eksikliklerine rağmen en iyi şekilde yapılması için emek harcayan diğer eğitim ve bilim emekçilerinin emeğini görmezden gelmektedir. Bugüne kadar belirlenen eğitime hazırlık ödenekleri hem oldukça yetersiz, hem de sadece öğretmenlere ödendiği için kapsamı sınırlıdır. Ek ders ücretlerimizin eksiksiz ödenmesi, eğitime hazırlık ödeneğinin eğitim ve bilim işkolunda çalışan herkese ödenmesi için bugün Türkiye’nin her yerinde alanlardayız” diyerek taleplerini sıraladı. Talepler;

  • Seminer dönemlerindeki ek ders ücretleri hiçbir kesintiye uğramadan eksiksiz ödenmelidir,

  • Ders ve ek ders uygulamalarına ilişkin düzenlemeler eğitim sendikalarıyla birlikte yeniden yapılmalıdır,

  • Eğitime hazırlık ödeneği sadece öğretmenlere değil, eğitim ve bilim işkolunda çalışan herkese bir tam maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmelidir.

Eğitim-Sen’li öğretmenler, işkolunda çalışan herkesi, yaşanan sorunlara ve haklarına birlikte sahip çıkmaya çıkmaya davet ettiler.

Eylül 2009, Sayı:11 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 84 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.81.112.7