Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

AYVALIK KANALİZASYON ARITMA SİSTEMİ

Ayvalık havasıyla, tarihiyle, doğasıyla, kendine has yemekleri, balıkları, su altı zenginlikleri ve harika kıyıları ile kültürel tüm zenginlikleri içinde barındıran eşsiz bir Ege şehri. Hatta Prof.Dr. Osman Müftüoğlu’nun ifadesi ile “dünya üzerinde sağlıklı, uzun ömürlü insanların yaşadığı sayılı yerlerden Akdeniz’de Sicilya’dan sonra yer alan ikici bölge”dir.

İnsan olarak bize düşen görev, bu güzelliği bozmadan koruyarak gelecek nesillere aktarmak olmalıdır. Ne acıdır ki, birinci paragrafta sıraladığımız methiyeleri deniz suyu temizliği konusunda söylememiz mümkün olamıyor. Çünkü Ayvalık Belediyesinin kanalizasyon atıkları Sahilkent Mahallesi Mitralyöz Burnu açıklarından 1978 yılında yapılan bir deşarjla denize bırakılmaktadır. Herkesin bildiği gibi; Ayvalık’ta hâkim rüzgâr olan poyraz bu atıkları Teknik Güç, Düçmen, Şirinkent, İğdeli Plaj, Duba Plajı ve hatta Cunda kuzey denizine kadar yaz boyunca doğal olarak taşımakta ve Ayvalık halkının %80 inin girdiği deniz böylece kirlenmektedir.

Tesisin yapıldığı yıllarda 15.000 civarında olan Ayvalık nüfusu bugün kış aylarında 30.000 i, yaz aylarında ise 150.000 i geçmektedir. Dolayısıyla ne mevcut kanalizasyon sistemi, ne Yeni Gümrük karşısındaki terfii pompa istasyonu ne de deşarj tesisi bu yükü kaldıramadığı için yaz aylarında birkaç yerden kanalizasyonun denize deşarjı yapılıyor. Bunun sonucunda oluşan ağır kokuyu herkes Ayvalık içinde yürürken bile hissedebiliyor.

Ülkemizde hekimler tarafından birçok hastalık için yaşanacak yer olarak tavsiye edilen bu güzel ilçemize bu çirkinlik yakışıyor mu? Reva mı Ayvalık’a bu?

Yapılacak şey, acilen Ayvalık kanalizasyon sisteminin yeniden ele alınıp, biyolojik arıtma tesisinsin yapılarak arıtılan suyun zaten su sıkıntısı olan ilçemizde kurak bir iklim periyodundan geçtiğimiz bu dönemde bölgedeki zeytinlikler için sulama suyu olarak geri kazanımı olmalıdır

Bu konuda 2005 yılında Belediye Meclisinde konu görüşülerek haziran ayında arıtma tesisi yapılması için karar alınmıştı. Bu kararı takiben yer seçimi, seçilen yerin Milli Emlaktan Belediyeye arıtma tesisi yapılması için tahsisi ve projesinin yapılması için tüm prosedür tamamlanmıştı. Öyle ki belediyenin İller Bankasına bir dilekçeyle müracaatında işlem başlayacaktı. Nitekim şu anda Altınova Belediyesinde bu çalışma başlamış durumdadır. Ayvalık Belediyesi turizm potansiyeli ve mali durumu yönüyle Altınova Belediyesinden daha mı kötü durumdadır? Kaldı ki, İller Bankası yaptıracağı bu projeyle ilgili maliyeti yıllara yaymakta ve belediyeye verdiği Hazine yardımından taksitle kesmektedir.

Bu önemli sağlık sorununa çözüm aramak hepimizin görevidir. Bu meyanda bu yıl aylarından itibaren kanalizasyon atığından en çok olumsuz etkilenen Sahilkent Mahallesinde yerleşik site sakinleriyle imza kampanyası başlatılmıştır. Kaymakamlık makamıyla yapılan görüşmenin ardından başlatılan kampanyaya Ayvalık Sivil Toplum kuruluşlarının da katılımıyla hazırlanan yazı metni; Ayvalık Belediyesine gereği için, Kaymakamlık, Valilik, Çevre ve Orman ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarına bilgi ve takipleri konusunda iadeli taahhütlü olarak iletilmiştir.

Elbette bu konuda tesisi yapacak ve işletecek birim olarak sorumluluk Ayvalık Belediyesinindir. Bu noktaya gelmiş olan bu yatırım için hâlâ bir şeylerin yapılmamış olması vatandaşları şaşırtmaktadır.

Bizler Ayvalık halkı olarak çabalarımızı sürdüreceğiz. Ayvalık Belediye Başkanlığından sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla görüşmek üzere randevu talebimiz olacaktır. Bu görüşmede finansal zorluğunun olduğunu bildiğimiz uygulamayla ilgili görüşlerimizi bildirip çözüm yolları önereceğiz. Ayvalık hepimizindir.

Bu güzel ilçeyi gelecek nesillere aynı güzellikte bırakmak birinci dereceden vatandaşlık görevidir.

Tüm okurların ve bütün Ayvalık sevenlerin bu konuda desteğini bekliyor, duyarlı olmaya çağırıyorum.  

Dr. Filiz Tekeli (Ziraat Yük. Müh) 

KASIM 2009
Sayı : 13 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

22/05/2018 Gün Ortalama:184  Bugün 3 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.224.91.58