Ayvalık'ta Hava

Canlı Kameralar

KARAAYIT KÖYLÜLERİ YALNIZ DEĞİLDİR

13 Kasım 2009 günü, Karaayıt Köyünde Madra Barajı havzasını kirleten demir madeni tesisleri için yöremiz adına önemli bir gündü. Çevrecilerin mücadelesine ve başvurulan Mahkemenin iptal kararına rağmen faaliyetini sürdüren maden şirketi yeni bir oyuna başvurdu; ÇED raporuna esas olan çalışma yerinde değişiklik yaptığını ileri sürerek yeni bir ÇED onayı almak istiyor. Yasaya göre yapılması gerekli Halkı Bilgilendirme Toplantısı için köy meydanında toplantı yapıldı.

Öncelikle bu toplantının gereksiz olduğu, çünkü İdare Mahkemesi ÇED onayını iptal ederek tesisin baraja, çevreye ve yaşayan insanlara zarar verdiği belgelendi. Buradan çekilip gitmeleri gerektiği ifade edildi. Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri, Şirketin yasal hakkı nedeniyle bu toplantıyı yapacaklarını söyledi.

Köy meydanı köylülerin yanı sıra Altınova, Ayvalık, Küçükköy ve diğer çevreci halk, Ayvalık Çevre Hakları Platformu, GÜMÇED, Kozak Çevre Derneği, Ayvalık Demokrasi Platformu üyeleri tarafından doldurulmuştu. Burhaniye, Ayvalık, Küçükköy ve Altınova Belediye Başkanları da bu önemli günde halkı yalnız bırakmamışlardı.

Konuya ilişkin endişelerini dile getiren ve maden şirketi yetkililerine sorular soran çevrecilere yanıt verilemedi. Proseste değişiklik yapıldığı iddiasının tamamen aldatmaca olduğu, Bakanlık düzeyinde meseleyi halledeceklerinin bilinmesine rağmen köylünün, halkın yaşam alanlarını sonuna kadar savunma kararlılığı haykırıldı. Hukuki mücadelenin devam edeceğini ve Karaayıt köylülerinin yalnız bırakılmayacağı tekrar tekrar ifade edildi. Bu arada barajı yapan ve onu koruması gereken DSİ’nin temsilcisine “Su Kirliliği Yönetmeliği” nin 17-18-19. maddelerine uyulup uyulmadığı, azami su seviyesi- koruma mesafesi ilişkisine neden DSİ tarafından hassasiyet gösterilmediğini soruldu. Barajı korumanın ve bu tesise karşı çıkmanın öncelikle DSİ’nin yasal sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.

Belediye başkanları sadece Karaayıt’ı değil hepimizi doğrudan ilgilendiren ve çevre felaketine karşı sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacaklarını ifade ettiler. Zaten kıt olan yer altı sularını kirleten, yok eden böyle bir faaliyetin özellikle Altınova’ya felaket getireceği tekrarlandı. ÇED raporunda belirtildiği gibi madenin katı atıklarının tarafımızca alınacağı doğru değildir, böyle bir görüşme ve vaat gerçek değildir. Ayvalık Belediye Başkanı, “..şirketin beyanlarının doğru olmadığını, vidanjörlerle atıkların alınacağına dair hiçbir görüşmenin olmadığını, esasen böyle bir çevre felaketine karşı halkının yarınlarını düşünmek zorunda olduğunu söyledi. Bir süre sonra maden şirketi işini bitirip gittiğinde geride ne bırakacağını düşündü mü, merasını, havasını, suyunu, yeşil dokusunu nasıl geri kazanacak? Bu insanlar aylarca içecek su bulamadılar tankerlerle su taşıdık.. İnsanlığı kaybettikten sonra madenin-paranın ne değeri var ? ..” şeklinde görüş ve tepkilerini dile getirdi.

Toplantının en önemli mesajını Karaayıt Köylüleri dile getirdi; ‘Maddi sorunlar halledilebilir, bazı sıkıntılarımızı aşabiliriz, ama maden şirketi bizim sosyal dokumuza zarar verdi kardeşi kardeşe düşürdü, komşuyu komşuya düşman etti, asıl tahribatı bu. Biz katiyen istemiyoruz bu şirketi, terk edin gidin topraklarımızdan…’

Toplantı sonunda, toplanan 500 imzalı “Yeni Bir ÇED Süreci İstemiyoruz” başlıklı dilekçe Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne verildi. 

KASIM 2009
Sayı : 13 

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

24/06/2018 Gün Ortalama:183  Bugün 61 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.166.233.99