KAMU ÇALIŞANLARI GENEL GREVDE

25 KASIM GENEL GREVİNE AYVALIK’TAKİ KAMU ÇALIŞANLARI DA KATILDI

Kamu çalışanları taleplerine duyarsız kalan ve kendilerini yüzde 2,5 zamlarla açlığa mahkum eden AKP iktidarına karşı, 25 Kasım’da tüm ülke çapında genel greve gittiler. Kamu çalışanlarının genel grevi Ayvalık’ta da başarıyla hayata geçirildi.

KESK ve Kamu-Sen’e bağlı kamu çalışanları ile Eğitim-İş’li öğretmenler iş bırakarak Ayvalık meydanında bir araya geldiler. Davullu zurnalı protestoda önce Kamu-Sen ve Eğitim-İş’e bağlı memurlar alana geldiler. Sayıca çok az bir kitleyi alana getiren bu iki sendika, KESK’in alana gelmesiyle moral buldu ve alan doldu.

KESK’e bağlı kamu çalışanları önce Tansaş karşısında toplandılar. Buradan pankart açıp yürüyüşe geçtiler. Sloganlar ve davul zurna eşliğinde alana kadar yürüdüler. Alana geldiklerinde alkışlarla karşılandılar. Alan KESK’lilerin gelmesiyle canlandı ve doldu. Yaklaşık 300 civarında kamu çalışanı attığı sloganlarla iktidarı eleştirdi ve kamu çalışanlarının sorunlarına duyarlı olmaya çağırdı. Alanın dolmasıyla çevreden vatandaşlarda destek ve izlemek için alan etrafında kalabalık oluşturmaya başladılar. Greve kimi Demokratik kitle örgütleri ve Partiler de kişisel olarak katılıp destek verdiler. Ayrıca Belediye Başkanı H. Bülent Türközen de greve destek vererek başından sonuna kadar alandan ayrılmadı. Belediye Başkanlarının destek verdiği bir eyleme çok az sayıda belediye çalışanlarının katılması manidar bulundu.

Alanda toplanan kalabalığa önce Kamu-Sen adına Türk Eğitim-Sen temsilcisi Bilal Dülgeroğlu hitap etti. Dülgeroğlu konuşmasında AKP iktidarını eleştirerek özellikle ‘verilen sözlerin tutulmadığını belirterek kamu çalışanlarına grev hakkının verilmesi gerektiğini belitti. Daha sonra söz alan Eğitim-Sen Temsilcilik Başkanı Dilaver Şener ise konuşmasında: “Özgür, eşit, adil bir Türkiye için Türkiye’nin dört bir yanında alanları dolduran on binlerce emekçiye selam olsun. Bugün alanları doldurarak yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe karşı sesini yükselten emekçiler merhaba, kriz nedeniyle işini kaybetmiş, çocuklarına ekmek götüremez hale düşürülmüş işsiz kardeşlerimiz merhaba, açlık sınırının altında bir ücretle vefasızlığa uğramış, yoksulluğa mahkum edilmiş emekliler merhaba, krizin yükü altında ezilen, kredi batağına düşmeye zorlanan esnaflar merhaba, diplomalı işsizlikle terbiye edilmeye çalışılan, yut ücretini, üniversite haraçlarını ödemekte zorlanan umutsuzluğa, yarınsızlığa alıştırılan gençlerimiz merhaba” diyerek başladığı konuşması sık sık sloganlarla kesildi.

KAMU ÇALIŞANLARI SLOGANLARLA SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Kamu çalışanları yürüyüş boyunca ve meydanda “Emekçiyiz haklıyız kazanacağız, Yaşasın genel grev genel direniş, Krizin faturası patronlara, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, Sağlık haktır satılamaz, Parasız eğitim parasız sağlık, Sadaka değil toplu sözleşme, Susma sustukça sıra sana gelecek, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz “ gibi sloganlarla taleplerini dile getirdiler. Şener konuşmasının devamında: “ Yıllardır emekçilerin sorunlarına k ulaklarınızı tıkadınız. Emek örgütlerini görmezden geldiniz. Bu ülkenin çalışma yaşamını çağdışı sendika yasalarıyla yönetmekte ısrar ettiniz. Emekçileri işçi memur diye ayırdınız, sözleşmeli, kadrolu, 4B’li, 4C’li diye ayırdınız. Kurum işçisi, taşeron işçisi diye ayırdınız. Emeği her fırsatta bölmeye çalıştınız. Emekten emekçilerden sakındığınız kaynakları sermayenin emrine verdiniz “ dedi. Grevin gerekçesini anlatırken Şener:”Bu grevi hak ettiniz! Sağlık ve eğitim başta olmak üzere temel kamu hizmetlerini piyasalaştırmak için, karlı bir Pazar haline getirmek için canla başla çalıştınız. Kamusal alanı sermayenin talanına açtınız. Mezarda emeklilik yasalarıyla, SSGSS yasalarıyla, katkı payı uygulamalarıyla, emekçilere saldırdınız.” dedi. Devamla: “Sermaye yanlısı politikalarınızla ülkeyi krize soktunuz. …Bir sürü önlem paketi hazırladınız. Bunların bir tanesinde bile emekçileri koruyan, işsizleri koruyan, yoksulları koruyan bir şey yapmadınız. Bu paketlerde bizzat krize yol açanlara teşvik üzerine teşvik yağdırdınız. Dolaylı vergileri attırarak, katkı paylarıyla, enerji ve ulaşım zamlarıyla krizin bedelini emekçilere ödettirmeye kalkıştınız” dedi.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Eğitim-Sen Temsilcilik Başkanı Dilaver Şener konuşmasının sonunda: “ 25 Kasım Grevi kamu emekçilerinin dayatılmış yüzdelik ücret artışlarına mahkum eden toplu görüşme uygulamasını terk edip bir an önce toplu sözleşme masasına oturmanız konusunda bir uyarıdır.” diyerek hükümete seslendi.

EYLEM MERAKLI VE DUYARLI İNSANLARI MEYDANA ÇEKTİ

Eylem meydanda çoşkuyla devam ederken, bir yandan da meraklı bakışların odağı olmaya ve kenardan izleyenlerin sayısının artmasına neden olmuştu. Bu arada söz sırası Eğitim-İş Temsilcisi Nahil Filiz’e gelmişti. Filiz konuşmasında”…Küresel sömürü özelleştirme ile birlikte emek dünyasında taşeronlaştırmayı dayatmış, eğitim sistemimizde, sözleşmeli öğretmenliği getirmiş ve de sendikasızlaştırma, sendikal mücadele önündeki en büyük engel haline gelmiştir.

Ülkemizde küresel sermayenin işbirlikçisi iktidar, kamu çalışanlarını hep yok saymıştır. Yok saymaya hala devam eden hükümet, her Toplu Görüşme sürecinde de, yüzdelik komik ücret artışları ile, adeta alay etmektedir. Biz toplu görüşme değil, toplu sözleşme istiyoruz.” dedi.

Ayvalık meydanında çoşkunun artığı bu anlarda, kenardan katılanlar da konuşma arasında atılan sloganlara katılmaya başlamışlardı. Sözlerine devam eden Filiz: ” Hükümet 2010 yılı bütçe tasarısında uzlaşma kurulunun %4 + %4 önerisine rağmen, memur maaşlarına %2,5 + %2,5 , ayrıca asgari ücrete %3+ %3, emekli maaşlarına %2,4 + %2,4 oranlarında trajikomik artışları reva görmüştür” dedi. Filiz konuşmasında devamla : “İnsan onuruna yaraşır hakça bir ücretin alınabilmesi, adalet ve eşitliğin sağlanması, demokrasi ve özgürlük mücadelesi, ancak toplu sözleşmeli, grevli yasal bir düzenlemeyle gerçekleşir” dedi.

Konuşmaların bitmesinden sonra kamu çalışanları birlikte halay çekmeye başladılar. Çoşkulu halayların ardından kamu çalışanlarının eylemi sona erdi. 

KASIM 2009

Sayı: 13

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

27/05/2020 Gün Ortalama:753  Bugün 85 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:18.204.227.117