BELEDİYE MECLİSİMİZDEN

Belediye Meclisimiz bu ay yaptığı toplantıda her zamanki mutad konuların dışında önemli konuları da görüştü. Öncelikle Belediyenin tahmini bütçesinin gelir gider kalemlerinin miktarlarını öğrenmiş olduk.

2010 yılı bütçesi tahmini olarak 39.545.000 TL gelir ve gider olarak öngörülmüş. Bütçe komisyona havale edildi. İlerde bütçenin içeriğine ilişkin bilgi aldığımızda daha sağlıklı ve kapsamlı bir değerlendirme yapacağız.

Meclis esas olarak yine imar komisyonundan gelen dosyaları görüştü. Ancak bu kez önemli dosyalar vardı;

Mülkiyeti Belediyeye ait olan 15 Eylül İlköğretim Okulu arsası üzerinde yapılmak istenen 3 katlı ek bina talebi, yoğunluk ve yanaşma mesafelerine uyulmadığı gerekçe gösterilerek reddedildi. Oysa aynı gün bir bina için yaklaşma mesafesine uymadığı halde farklı karar verilmişti.

Okuldan esirgenen izin Haliç Park Oteline verildi. Otelin bahçesinde yapılmak istenen yeni bir bina talebi komisyona havale edildi. Yani Haliç Park otelinin kapasite artırım ve ek bina talebine hayır denmedi.

Askerlik şubesinin karşısındaki Tariş Binasıyla ilgili olarak plan tadilatı kabul edildi.

Bir şahsın, arsası için istediği imar değişikliği reddedildi. Ancak sonradan yaptığı ikinci teklif kabul edildi. İkinci teklifte arsası içinden geçen 12m. lik yolun kaldırılması talebi kabul gördü. Böylece arsası epeyce büyütülmüş oldu. Buradaki iki ayrı talebin peş peşe verilmiş olmasının mantığı anlaşılamadı. Sanki bu olmazsa öbürü olsun der gibi davranıldı.

Önemli bir gelişme de Hastanenin istediği ve mülkiyeti belediyenin olan şimdiki Diyaliz Merkezinin yanına yapılmak istenen Tomografi, Emar (MR) ve Görüntüleme Merkezine izin verilmesi oldu.

Gelişmeleri bu güne kadar el kaldırma yöntemiyle takip eden meclis üyelerinin MHP ve DP’li 5 üyesi, ortak hareket ederek, bundan sonra gündemin kendilerine bir hafta önceden verilmesi önerisini getirdiler. Öneri kabul gördü. Gündemi okuyarak geldiklerinde, “oy birliği ile kabul edildi” nakaratında bir azalma olacak mı, hep birlikte izleyeceğiz. Ancak uzun bir süredir devam eden suskunluk ilk kez bozulur gibi oldu. Birçok konuda nihayet sorular sorulmaya başlandı. Bir ilk olarak bu da önemli bir gelişme olarak göze çarptı. CHP’li üyelerin hiç soru sormaması dikkat çekiyor.

Cunda Köprüsünde güçlendirme ihtiyacının olup olmadığının gündeme gelmesi üzerine; Başkan, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından gerekli incelemelerin yapılmasını teklif etti. Bu kabul gördü. Gerekirse her türlü testlerin yapılması talep edilecek.

Geçen sayımızda da gündeme gelen ‘Kent Konseyi neden toplanamıyor?’ sorusu üzerine Başkan, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, Kaymakamlık Makamı tarafından bildirilmesi gereken 10 ismin kendilerine bildirilmemesi nedeniyle toplantının geciktiğini söyledi. Yani Kaymakamlık isim bildirirse Kent Konseyi toplanacakmış!

Kent Konseyinin biran önce toplanması dileğiyle, Belediye Meclisimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Şükrü Kaygısız- M.Cemil TOSUNOĞLU

Sayı: 12 EKİM 2009

papalina 13. sayı

papalina 14. sayı

papalina 15. sayı

Papalina Gazetesi 17. Sayı

papalina 18. sayı

Papalina 19. sayı

papalina 20. sayı

papalina 21. sayı

 papalina 22. sayı

papalina 23. sayı

  papalina 24. sayı

papalina 25. sayi

 

papalina 25. sayi

 Papalina 26. sayı

  

 

 

13/07/2020 Gün Ortalama:420  Bugün 147 Ziyaret var  Sitede 3 kişi var  IP:18.232.188.89