TürkçeDEVLET HASTANELERİNDE TAŞERON ÇALIŞTIRMA UYGULAMALARI AYVALIK I NASIL ETKİLİYOR

 Ülkemizde son yıllarda “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında sağlık alanında bir dizi değişimler yaşanıyor. Sosyal devletin sorumluluğu altında olması gereken sağlık, kamusal bir hizmet olmaktan çıkartılmış durumda.

 Bu kapsamlı dönüşümün bir ayağı da devlet hastanelerinde yaşandı. Yeni kamu çalışanı kadrosu açılmayarak önce temizlik, yemekhane, bakım onarım vb. hizmetleri ihaleye çıkarıldı. Daha sonra da hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, otomasyon görevlisi, hastabakıcılık gibi doğrudan sağlık hizmetleri için ihaleye çıkılmaya başlandı. Artık Hastanelerde asıl iş olan sağlık hizmeti, taşeron şirketler eliyle istihdam edilen sağlık çalışanları tarafından yürütülüyor.

Bugün sağlık personeli, yapılan hizmet alımı ihaleleriyle, 3- 6 aylık ya da yıllık sözleşmelerle işe alınıyor. İhalelerin yenilenme dönemlerinde ise bazı çalışanların sözleşmeleri yenilenmiyor; bu çalışanlar sorgusuz sualsiz, çoğu zaman yazılı bildirim dahi yapılmadan işten çıkartılabiliyorlar. Taşeron firmalar kendilerine maliyeti düşük olan işçiler için kamu hastanelerinden daha yüksek ücretler( %20’lere varabilen kar oranı) talep ederek kamuyu da zarar uğratıyorlar.

Bu süreci daha da pekiştiren yeni bir gelişme, Sağlık Bakanlığı’nın 2009/32 sayılı genelgesi. Genelge, hastanelerde hizmet alımı kapsamında çalışabilecek azami personel sayısının belirlenmesini talep ediyor. Kriz bahanesiyle güvencesiz- taşeron- kayıt dışı çalıştırma ve işten çıkarmalar daha da artıyor. Hükumet ise özel sektöre ‘işçi çıkarmayın’ derken, kamuda çalışanları işten çıkarmayı planlıyor.

Peki bu süreçte kimler işten çıkarılacak? Hastane yönetimlerinin farklı yöntemlere başvurduğunu gözlemliyoruz. Basına yansıyan haberlere göre Mersin Toroslar Devlet Hastanesi'nde 40 yaş üstündeki işçiler işten çıkarılıyor. Sakarya Yenikent Hastanesi’nde işten çıkarılacakları belirlemek için, işçiler topluca üniversiteye götürülüyor. “İşe giriş değil işten çıkış sınavı”na sokuluyorlar! Adana’da yakın dönemde fazlalık olduğu söylenen 166 taşeron hastane işçisi işten atılıyor.

Ayvalık Devlet Hastanesi de bu kervana katılmış durumda. Burada hangi yöntemler kullanıldı bilmiyoruz. Ancak yukarıda söz ettiğimiz genelgede mevcut sözleşmelerin uygulanmasına sözleşme süresinin bitimine kadar devam edileceği belirtilmesine rağmen, 2009 yılsonu beklenmeden dokuz işçinin işine son verildi. İşçiler de haklarının peşindeler. Hatırlanacağı üzere 2008 yılı başında işten çıkarılan personel, Sağlık Bakanlığı aleyhine açtıkları işe iade davasını kazanmışlardı. Bir başka kazanım haberi de Mersin’den. “40 yaş” davasında yerel mahkeme işçilerin haksız yere işten çıkarıldıklarına hükmederek, uzun yıllar boyunca farklı şirketler adı altında aslında Sağlık Bakanlığı işçisi olarak çalıştıkları gerekçesiyle işe iadenin taşeron şirkete değil Sağlık Bakanlığı’na verilmesini karara bağladı. Bu davalar yeni işini kaybeden sağlık işçileri için de yol gösterici oluyor. 

Nebahat Dinler 

Sayı: 12 EKİM 200921/04/2021 Gün Ortalama:659  Bugün240 ziyaret var  Sitede 3 Kişi var  IP:34.204.201.220